voor 2004 02 17

Betreft: Agenda interne vergadering Universiteitsraad, aangepaste versie


Plaats : LA 3500

Datum : 17 februari 2004

tijd : 13.30 uur1.

Opening en vaststelling agenda


2.

Mededelingen


3.


Verslag van de interne vergadering van 02 december 2003

UR 04-001, bijgaand

Verslag van de extra interne vergadering van 20 januari 2004

UR 04-018, bijgaand

vaststellen


vaststellen


4.

Ingekomen/uitgegane post

UR 04-030, bijgaand

informatie

5.

Huishoudelijk Reglement, toevoegen nieuw artikel

UR 04-023, bijgaand

vaststellen

6.

Benoeming vervangend lid SAC

vaststellen

7.

Nota Personeelsbeleid

UR 04-035, bijgaand

advies

8.

Convenant UR - OPUT - CvB

UR 04-015, bijgaand

vaststellen

9.

Vergoedingsregeling UR - leden

UR 04-021, bijgaand

bespreken

Ter voorbereiding op de overlegvergadering van 24 februari 2004

10.

Transfer vakgroep BPM

UR 03-372, UR 03-401, in bezit

instemming (deJ)

11.

Richtlijn Veiligheid voor derden en Richtlijn Zelfinspectie gebouwen, openbare ruimtes en installaties UT

UR 04-009, bijgaand

UR 04-038, 04-039, bijgaand

instemming (deJ)

12.

Evaluatie minors

UR 03-370,a in bezit, UR 04-028, bijgaand

UR 04-041, bijgaand

informatie (deJ)


13.

Sectorplan Wetenschap en Technologie

UR 03-332, UR 03-402, UR 04-003, in bezit

UR 04-034 is digitaal verzonden

informatie (vV)

14.

Campus Blend

UR 04-029, bijgaand

UR 04-042, bijgaand

informatie (teB)

15.

ICT voor onderwijs en studentenactivisme aan de UT - notitie Ureka

UR 04-043, bijgaand

bespreken

16.

Samenstelling CCO

UR 04-040, bijgaand

informatie (deJ)

17.

Tuition fee voor niet EER-studenten

UR 04-017, bijgaand

UR 04-037, bijgaand

informatie (teB)

18.

Begroting 2004

UR 04-007, bijgaand

informatie (teB)

19.

Functioneren huidige regeling Huisartsenpraktijk

UR 04-046, bijgaand

informatie (deJ)

20.

Schriftelijke Rondvraagpunten


21.

Rondvraag


22.

Sluiting