UNIVERSITEITSRAAD

GRIFFIE

BBgebouw – kamer 500


Uw kenmerk


telefoon

053 489 2027

Ons kenmerk

UR 03 407

fax


Datum

3 december 2003

e-mail

j.ribberink-vanMiddelkoop@bcvb.utwente.nl


Betreft: agenda overlegvergadering Universiteitsraad op dinsdag 9 december 2003

(Achter de agendapunten zijn de desbetreffende portefeuillehouders vermeld)Plaats : Drienerburght zaal B

Datum : 9 december 2003

tijd : 09.00 - 14.00 uur (incl. lunch)9:00

1.

Opening en vaststelling agenda


9:00

2.

Mededelingen

- IMC

- VSNU-SAC mededeling UR 03-408, bijgaand


9:10

3.


Verslag van de overlegvergadering van 7 oktober 2003

UR 03-330, bijgaand

vaststellen


9:15

4.

Algemene gang van zaken

Documentatie:

a. Strategisch Kader Instellingsplan, UR 03 406, bijgaand

b. Discussienota UReka, UR 03-411, bijgaand

c. Nota Meerjarenraming 2005-2007 , UR 03 288, in bezit*

d. Verslag Strategisch UMT, UR 03-415, bijgaand

bespreking (CvB)

10:15


PAUZE


10:30

5.

Ontwerpbegroting 2004

UR 03-382 in bezit*

UR 03-413, wordt per mail nagezonden

Beantwoording vragen UR inzake begroting 2004

UR 03-412 en UR 03-412a, bijgaand

advies (teB)

11:30

6.

Nota Personeelsbeleid (concept d.d. 14-10-2003)

UR 03-335 in bezit*

UR 03-380, a, b1-11in bezit*

UR 03-416, wordt per mail nagezonden

UR 03-409, bijgaand

instemming /

advies (deJ)

12:00

7.

Instituutsplannen

a.IMPACT, UR 03-367 en UR 03-391 in bezit*

b.IBR, UR 03-368 en UR 03-390 in bezit*

c.IGS, UR 03-369 en UR 03-389 in bezit*

UR 03-410, bijgaand

instemming (vV)

12:20


LUNCHPAUZE


12:50

8.

Sectorplan Wetenschap en Technologie

UR 03-332 in bezit*

UR 03-402 bijgaand

informatie (vV)

13:10

9.

Onderwijsjaarcirkel en 5 ECTS-richtlijn

UR 03-371, in bezit*

UR 03-414, bijgaand

advies/instemming (deJ)

13:30

10.

DU, evaluatie deelname UT

UR 03-376 in bezit*

UR 03-394 bijgaand

informatie (teB)

13:40

11.

Rookbeleid UT 2003

UR 03-347 in bezit*

UR 03-400 bijgaand

instemming (deJ)

13:40

10.

Richtlijn werken met gevaarlijke stoffen

UR 03 362 in bezit*

UR 03-399 bijgaand

instemming (deJ)

13:40

11.

Transfer vakgroep BPM

UR 03-372 in bezit*

UR 03-401 bijgaand

instemming (deJ)

13:40

12.

Schriftelijke Rondvraagpunten

a. gebouwentoegang

b. huisartsenvoorziening

UR 03-384 bijgaand

c. advies openstelling practicumzalen

UR 03-388/392 bijgaand*


13:55

13.

Rondvraag


14:00

14.

Sluiting

* Deze documenten zijn al in het bezit van de raadsleden van de Universiteitsraad, voor de andere ontvangers van deze agenda zijn de betreffende stukken, voorzover betrekking hebbend op deze cyclus, bijgevoegd.