UNIVERSITEITSRAAD

GRIFFIE

BBgebouw – kamer 500


Uw kenmerk


telefoon

053 489 2027

Ons kenmerk

UR 03 304

fax


Datum

2 oktober 2003

e-mail

j.ribberink-vanMiddelkoop@bcvb.utwente.nl


Betreft: agenda overlegvergadering Universiteitsraad op dinsdag 7 oktober 2003

(Achter de agendapunten zijn de desbetreffende portefeuillehouders vermeld)


Plaats : INF L200

tijd : 9.00 uur (NB afwijkende aanvangstijd)


1.

Opening en vaststelling agenda


2.

Mededelingen

a.Portfolio analyse

b.Sectorplan Wetenschap en Technologie, stavaza

c.Huisartsenpraktijk

d.Strategisch beraad UMT

UR 03 305, bijgaand

e. Mededeling SAC-VSNU

UR 03 312, bijgaand


3.

Verslag van de overlegvergadering van 1 juli 2003

UR 03 302, bijgaand

vaststellen

4.

BBR

UR 03 276 in bezit*

UR 03 313, wordt digitaal nagezonden

instemmen (vV)

5.

Reorganisatie DUB en ITBE

UR 03 283 in bezit*

UR 03 310, bijgaand

instemmen(deJ)6.

Overeenkomst UT - Student Union

UR 03 271 in bezit*

UR 03 291, bijgaand

Instemmen (vV)

7.

Notitie "Arbo en milieuzorg bij de UT: naar een optimale organisatie"(353.835); incl. FEZ-advies

UR 03 280 en UR 03 281 in bezit*

UR 03 307, bijgaand

Instemmen (deJ)

8.

Nota Begrotingsbod 2004

UR 03 272 in bezit*

UR 03 289, bijgaand

informatie (teB)9.

Twente Scholarship Program

UR 03 284 in bezit*

UR 03 297, bijgaand

informatie (deJ)

10.

Kwartaalrapportage herplaatsingcommissie reorganisatie UT

UR 03 282 in bezit*

UR 03 311, bijgaand

informatie (deJ)

11.

UFO, tijdpad implementatie

UR 03 309, bijgaand

informatie (deJ)

12.


Instituten, gang van zaken

a.IBR

b.IGS

c.Impact

informatie (vV)


13.


Schriftelijke rondvraagpunten:

a.Huisvesting studenten

b.Laptops

c.Procedure benoeming hoogleraren

d.Brief staatssecretaris inzake medezeggenschap

e.Naamswijziging Boerderij

f.Reorganisatie Technische Dienstverlening

g.Personeelsvertrouwenspersoon UT

UR 03 279, bijgaand


14.

Rondvraag


15.

Sluiting
* Deze documenten zijn al in het bezit van de raadsleden van de Universiteitsraad, voor de andere ontvangers van deze agenda zijn de betreffende stukken, voorzover betrekking hebbend op deze cyclus, bijgevoegd.