UNIVERSITEITSRAAD

GRIFFIE

BBgebouw – kamer 500


Uw kenmerk


telefoon

053 489 2027

Ons kenmerk

UR 03-223

fax


Datum

26 juni 2003

e-mail

j.ribberink-vanMiddelkoop@bcvb.utwente.nl


Betreft: agenda overlegvergadering Universiteitsraad op dinsdag 1 juli 2003

(Achter de agendapunten zijn de desbetreffende portefeuillehouders vermeld)


Plaats : INF L200

tijd : 15.30 uur (NB: gewijzigde aanvangstijd)


1.

Opening en vaststelling agenda


2.

Mededelingen

UR 03-219, bijgaand VSNU-SAC


3.

Verslag van de overlegvergadering van 20 mei 2003

UR 03-217, bijgaand

vaststellen

4.

BBR

UR 03-195, in bezit*

UR 03-213, bijgaand

instemming (vV)

5.

Wijzigingen implementatieplannen

a.Dienst Bureau Dienstverlening Universitair Bestuur

b.Overige wijzigingen

UR 03-197, in bezit*

UR 03-221, bijgaand

instemming (deJ)

6.

Samenwerkingsovereenkomsten partners Technische Geneeskunde

UR 03-196 in bezit*

UR 03-208, bijgaand

advies (vV)

7.

Slotregularisatie 2002

UR 03-180 in bezit*

UR 03-224, bijgaand

advies (teB)


8.

Concept - Jaarverslag UT 2002

UR 03-192 in bezit*

UR 03-222, bijgaand

informatie (vV)

16.30 uur

9. Bespreking Algemene gang van zaken in aanwezigheid van leden

van de Raad van Toezicht

Documentatie:

- Verslag strategisch overleg UMT (UR 03-218 in bezit *)

- Financieel jaarverslag ( UR 03-199 in bezit*)a.Sectorplan Wetenschap en Technologie

UR 03-210, bijgaand

bespreking


b. Financieel verdeelmodel

UR 03-229 en 229a/b, bijgaand

bespreking


c. Ontwerp - Begrotingsrichtlijnen 2004

UR 03-203 in bezit*

Zie ook UR 03-229 en UR 03 229a/b

advies (teB)


d. Bestuurlijke processen

UR 03-225, bijgaand

bespreking

10.

Schriftelijke Rondvraagpunten

UR 03-212, bijgaand


11.

Rondvraag


12.

Sluiting* Deze documenten zijn al in het bezit van de raadsleden van de Universiteitsraad, voor de andere ontvangers van deze agenda zijn de betreffende stukken, voorzover betrekking hebbend op deze cyclus, bijgevoegd.