UNIVERSITEITSRAAD

GRIFFIE

BBgebouw – kamer 500Uw kenmerk


telefoon

053 489 2026

Ons kenmerk

UR-03-130

fax


Datum

10 april 2003

e-mail

j.ribberink-vanMiddelkoop@bcvb.utwente.nlBetreft: agenda overlegvergadering Universiteitsraad op dinsdag 15 april 2003

(Achter de agendapunten zijn de desbetreffende portefeuillehouders vermeld)


Plaats : INF L200

tijd : 13.30 uur


1.

Opening en vaststelling agenda2.

Mededelingen3.

UR 03.116 verslag overlegvergadering van 4 maart 2003

UR 03.131 aandachtspunten, bijgaand

vaststellen

4.

Brede Bachelor Technische Natuurwetenschappen

UR-03.107 in bezit*

UR-03.104 in bezit*

UR-03.137, bijgaand

UR-03.118, bijgaand

instemmen (deJ)

5.

RASO - regeling + Regeling garantiebeurzen

UR-03.098a en b in bezit*

UR-03.124 bijgaand

instemmen (deJ)6.

Nota Personeelsbeleid en Ziekteverzuimbeleid

UR-03.133 bijgaand

informatie (deJ)

7.

Voortgang Reorganisatie

UR-03.134 bijgaand

informatie (deJ)

8.

Vastgoed

a. O&O Centrum:

UR-03.109 en 109a in bezit*

b. Budgetaanvraag renovatie TW-gebouw

UR-03.101 in bezit*

UR-03.122 bijgaand

informatie (vV)
instemming (vV)

9.

Overleg drie TU's, voortgangsrapportage

UR-03.136, bijgaand

informatie (vV)

10.

Evaluatie Digitate Universiteit

UR 03.100 in bezit*

UR 03.120 bijgaand

Informatie (teB)

11.

Planning besluitvorming, nieuw tijdschema

UR-03.135, bijgaand

informatie (vV)

12.

Budget inrichting Capitool

UR-03.108 in bezit*

UR-03.132 bijgaand

informatie (teB)

13.

Schriftelijke rondvraagpunten:

a.Huisarts op de campus

b.Beleid t.a.v. EHBO UT

UR-03.138, bijgaand


14.

Rondvraag


15.

Sluiting
* Deze documenten zijn al in het bezit van de raadsleden van de Universiteitsraad, voor de andere ontvangers van deze agenda zijn de betreffende stukken, voorzover betrekking hebbend op deze cyclus, bijgevoegd.