voor 2003 03 04

agenda overlegvergadering Universiteitsraad op dinsdag 4 maart 2003

(Achter de agendapunten zijn de desbetreffende portefeuillehouders vermeld)


Plaats : INF L200

tijd : 9.00 uur (NB: gewijzigde aanvangstijd)


1.

Opening en vaststelling agenda

UR-03.081 bijgaand


2.

Mededelingen

a. Vastgoed


3.

Verslag en aandachtspunten van de overlegvergadering van

14 januari 2003

UR 03.073 en UR-03.075 bijgaand

vaststellen

4.

Technische Geneeskunde

UR-03.028 t/m 034 in bezit*

UR-03.067 bijgaand

UR-03.068 t/m 071 bijgaand

UR-03.072 bijgaand

UR-03.082 bijgaand

instemmen (vV)

5.

BBR

UR-03.048 in bezit*

instemmen (vV)


6.

Oprichting onderzoeksinstituten

a.IMPACT

b.IBR

UR-03.035 in bezit*

UR-03.080 bijgaand

instemmen (vV)

7.

Brede Bachelor Techniek

informatie (deJ)

8.

Begroting 2003

UR-03.052 in bezit*

UR-03.058 bijgaand

advies (teB)

9.

Onderwijsjaarcirkel 2003 - 2004

UR-02.479 in bezit*

UR-03.077 bijgaand

advies (deJ)

10.

Overleg drie TU'S, voortgangsrapportage

Vertrouwelijk agendapunt

UR-03.074 bijgaand

informatie (vV)

11.

Nota Personeelsbeleid

informatie (deJ)

12.


Reïntegratie arbeidsgehandicapten en werklozen,

Regeling compensatie personele lasten bij ziekte

UR-03.043 in bezit*

UR-03.078 bijgaand

informatie (deJ,teB)

13.


Schriftelijke rondvraagpunten:

a.Uniformering emailadressen

b.Noordwest tangent

c.Financiële onderbouwing RSI-beleid

d.Advies Studentengeleding mbt aanvullend Reorganisatieplan

UR-03.079 bijgaand


12.

Rondvraag13.

Sluiting
* Deze documenten zijn al in het bezit van de raadsleden van de Universiteitsraad, voor de andere ontvangers van deze agenda zijn de betreffende stukken, voorzover betrekking hebbend op deze cyclus, bijgevoegd.