voor 2003 01 14

dinsdag 14 januari 2003

(Achter de agendapunten zijn de desbetreffende portefeuillehouders vermeld)


Plaats : INF L200

tijd : 10.30 uur (NB gewijzigde aanvangstijd)


1.

Opening en vaststelling agenda2.

Mededelingen3.

Verslag van de overlegvergadering van 10 december 2002

UR 03 015 bijgaand

vaststellen

4.

Aangevuld Reorganisatieplan

UR 02 431 in bezit*

instemming (cvb)

5.

Rondvraagpunten:

UR 03 016 bijgaand

a.DU

b.Sluiting kantines UT

c. Rondweg UT


6

Rondvraag


7

Sluiting* Dit document is al in het bezit van de raadsleden van de Universiteitsraad, voor de andere ontvangers van deze agenda is het betreffende stuk, voorzover betrekking hebbend op deze cyclus, bijgevoegd.