UNIVERSITEITSRAAD

GRIFFIE

BBgebouw – kamer 500
Uw kenmerk


telefoon

053 489 2027

Ons kenmerk

UR 03 322

fax


Datum

9 oktober 2003

e-mail

j.ribberink-vanMiddelkoop@bcvb.utwente.nlBetreft: Agenda extra interne vergadering Universiteitsraad


Plaats : Vergaderzaal 1, BB gebouw

Datum : 21 oktober 2003

tijd : 13.30 uur
1.

Opening en vaststelling agenda


2.

Mededelingen


3.

Reorganisatie DUB/ITBE

conceptbesluit wordt digitaal verzonden

instemming/advies

4.

ARBO en Milieuzorg bij de UT

conceptbesluit wordt digitaal verzonden

instemmen

5.

Laptop-gebruik

Conceptadvies wordt digitaal verzonden

advies

6.

Instituutsraad IBR, onder voorbehoud

instellen

7.

Rondvraag


8.

Sluiting