UNIVERSITEITSRAAD

GRIFFIE

BBgebouw – kamer 500


Uw kenmerk


telefoon

053 489 2027

Ons kenmerk

UR 03.278

fax


Datum

18 september 2003

e-mail

j.ribberink-vanMiddelkoop@bcvb.utwente.nlBetreft: Agenda interne vergadering Universiteitsraad


Plaats : INF L200

Datum : 30 september 2003

tijd : 13.30 uur


1.

Opening en vaststelling agenda


2.

Mededelingen


3.


Verslag interne vergadering van 26 augustus 2003

UR 03.268 bijgaand

vaststellen


4.

Ingekomen/uitgegane post

UR 03.277, bijgaand

informatie

5.

Vertegenwoordigingen namens UR

-StAC - VSNU

-WAR

-Studentenvertegenwoordiging in Commissie Veiligheid

vaststellen

6.

Instellen Instituutsraden

vaststellen

7.

Herbenoeming W. te Beest, vertrouwelijk agendapunt

UR 03.270, digitaal verzonden d.d. 02-09-2003

bespreking

Ter voorbereiding op de overlegvergadering van 7 oktober 2003:

8.

BBR

UR 03.276, bijgaand

instemming (vV)


9.

Reorganisatie DUB en ITBE

UR 03.283, bijgaand

instemming (deJ)


10.

Overeenkomst UT - Student Union

UR 03.271, bijgaand

instemming (vV)

11.

Notitie "Arbo en milieuzorg bij de UT: naar een optimale organisatie" (353.835); incl. FEZ-advies

UR 03.280 en UR 03.281, bijgaand

instemming (deJ)


12.

Nota Begrotingsbod 2004

UR 03.272, bijgaand

informatie (teB)

13.

Twente Scholarship Program

UR 03.284, bijgaand

informatie (deJ)

14.

Portfolio analyse, stavaza

mededeling CvB

15.

Sectorplan Wetenschap en Technologie, stavaza

mededeling CvB

16.

Schriftelijke rondvraagpunten

UR 03.279, bijgaand

a. Huisvesting studenten

b.Opheffen huisartsenpraktijk

c.Laptops


17.

Rondvraag


18.

SluitingCommissievergaderingen op 23 en 25 september 2003 in BB 505:Commissie O&O (9.00 uur– 12. 00 uur) Beleidsmedewerker:

§Twente Scholarship Program, stavaza Kohl

§Portfolio analyse, informatie Van Geffen

§Sectorplan Wetenschap en Technologie, informatie TheisensCommissie F&V (12.00 uur - 14.00/15.00 uur)

§Nota Begrotingsbod 2004, informatie Klomp

Notitie "Arbo- en milieuzorg bij de UT: naar een de Vries

Optimale organisatie": FEZ-advies
Commissie P&S (15.00 uur– 17.00 uur)

Overeenkomst UT - Student Union, instemming Van Klaveren

Notitie "Arbo- en milieuzorg bij de UT: naar een de Vries

Optimale organisatie", instemming

UFO, tijdspad implementatieproces de Vries

Nota Personeelsbeleid, stavaza de Vries

Schr. rondvragen formuleren met betrekking
opheffen huisartsenpraktijk ?
Extra vergadering P&S (donderdag 25 september, 10.00 uur, BB 505)

Reorganisatie ITBE en DUB, instemming


De voorzitters van de betreffende dienstraden zijn uitgenodigd om een toelichting te komen geven op hun op dat moment uitgebrachte adviezen.


Presidium (14.00 uur - 15.00 uur):

BBR - alleen indien nodig
Ter informatie:

- Centraal vergaderschema (UR 03 275)

- Brief kwartaalrapportage herplaatsingscommissie reorganisatie (UR 03 282)