UNIVERSITEITSRAAD

GRIFFIE

BBgebouw – kamer 500


Uw kenmerk


telefoon

053 489 2027

Ons kenmerk

UR 03-264

fax


Datum

21 augustus 2003

e-mail

j.ribberink-vanMiddelkoop@bcvb.utwente.nlBetreft: Agenda interne vergadering Universiteitsraad


Plaats : INF L200

Datum : 26 augustus 2003

tijd : 16.00 uur1.

Opening en vaststelling agenda2.

Kennismaking


3.

Mededelingen


4.

Verslag van de interne vergadering van 24 juni 2003

UR 03-248, bijgaand

vaststellen


5.

Verslag formatieoverleg d.d. 1 juli 2003

UR 03-261, bijgaand

vaststellen

6.

Actiepuntenlijst

UR 03-265, bijgaand

vaststellen

7.

Concept - vergaderschema 2004

UR 03-262, bijgaand

informatie

8.

Rondvraag


9.

Sluiting
Na afloop van de vergadering - omstreeks 17.00 uur - sluiten we het "oude" UR jaar af met een borrel en een etentje in de Vrijhof!