UNIVERSITEITSRAAD

GRIFFIE

BBgebouw – kamer 500


Uw kenmerk


telefoon

053 489 2027

Ons kenmerk

UR-03-191

fax


Datum

12 juni 2003

e-mail

j.ribberink-vanMiddelkoop@bcvb.utwente.nlBetreft: Agenda interne vergadering Universiteitsraad


Plaats : INF L200

Datum : 24 juni 2003

tijd : 13.30 uur


1.

Opening en vaststelling agenda2.

Mededelingen


3.


Verslag van interne vergadering van 13 mei 2003

UR-03-166, bijgaand

vaststellen


4.

Ingekomen/uitgegane post

UR-03-198, bijgaand

informatie

Ter voorbereiding op de overlegvergadering van 01 juli 2003, 15.30 uur:

5.

BBR

UR-03-195, bijgaand

instemming (vV)

6.

Wijzigingen implementatieplannen

a.Dienst Bureau Dienstverlening Universitair Bestuur

b.Overige wijzigingen

UR-03-197, bijgaand

instemming (deJ)

7.

Samenwerkingsovereenkomsten partners Technische Geneeskunde

UR-03-196, bijgaand

advies (vV)

8.

Slotregularisatie 2002

UR-03-180, bijgaand

advies (teB)


9.

Financieel jaarverslag 2002

UR-03-199, bijgaand (wordt digitaal nagezonden)

informatie (teB)

10.

Concept - Jaarverslag UT 2002

UR 03-192 is digitaal verzonden

informatie (vV)

In aanwezigheid van de Raad van Toezicht (16.30 uur):

11.


Ontwerp - Begrotingsrichtlijnen 2004

wordt digitaal nagezonden

advies (teB)

12.

Algemene gang van zaken

Documentatie:

- Verslag strategisch overleg UMT

-Meerjarenraming

-Realisatie bezuinigingstaakstelling M€16

-Concept - strategieplannen eenheden

-Voorbereiding door Universiteitsraad

(wordt digitaal nagezonden)

bespreking (CvB,RvT)

13.

Schriftelijke Rondvraagpunten


14.

Rondvraag


15.

SluitingCommissievergaderingen op 17 juni 2003, BB 505:Commissie O&O (9.00 uur– 12. 00 uur) Beleidsmedewerker:


§Samenwerkingsovereenkomsten partners TG Miedema

§Algemene gang van zaken: Sectorplan Wetenschap

en Technologie

Evaluatie DU (zie e-mail Jacqueline van 20 mei jl) Van Geffen

Jaarverslag UT 2002?

Portfolio-analyse: reactie CvB op UR-advies


Presidium (12.00 uur - 13.30 uur)

BBR, instemming Van der ZandtCommissie F&V (13.30 uur - 14.30 uur)

§Slotregularisatie, advies Klomp

§Financieel jaarverslag, informatie Klomp


Commissie P&S (15.00 uur– 17.00 uur)

Wijziging implementatieplannen Smit

Evaluatierapport Dienstverlening SAD en

Contract SAD, informatie de Vries

Jaarverslag UT 2002, informatie

Ziekteverzuimbeleid, in UR of OPUT?

Nota Personeelsbeleid (stavaza)Commissie F&V, vrijdag 20 juni, 8.30 uur, in BV 115 (in verband met nazending (digitaal) van stukken)


NB: Verzoek van Herbert: Graag vragen aan hem aanleveren m.b.t. de Begrotingsrichtlijnen vóór 18 juni, 21.00 uur ten behoeve van de bespreking op vrijdag 20 juni as.!


Algemene gang van zaken te Beest, Klomp

Begrotingsrichtlijnen 2004 te Beest, Klomp