UNIVERSITEITSRAAD

GRIFFIE

BBgebouw – kamer 500


Uw kenmerk


telefoon

053 489 2027

Ons kenmerk

UR 03.149

fax


Datum

24 april 2003

e-mail

j.ribberink-vanMiddelkoop@bcvb.utwente.nlBetreft: Agenda interne vergadering Universiteitsraad


Plaats : INF L200

Datum : 13 mei 2003

tijd : 13.30 uur


1.

Opening en vaststelling agenda2.

Mededelingen


3.


Verslag van interne vergadering van 08 april 2003

UR-03.129 bijgaand


vaststellen


4.

Ingekomen/uitgegane post

UR-03.150 bijgaand

informatie

Ter voorbereiding op de overlegvergadering van 20 mei 2003:

5.

Vastgoed

UR-03.109 en 109a in bezit

UR-03.145, bijgaand

instemming (vV)


instemming (vV)

6.

Twente Scholarship Program

UR-03 (geen documentatie ontvangen)

instemming (deJ)


7.

Portfolio analyse

UR-03.148, bijgaand

advies (vV)


8.

Overleg drie TU'S

UR-03 (geen documentatie ontvangen)

informatie (vV)

9.

Masteraanbod, specialisaties

UR-03 bijgaand (geen documentatie ontvangen)

informatie (deJ)

10.

UFO, implementatieplan

UR-03.056 bijgaand

informatie (deJ)

11.

Evaluatie verdeelmodel, voortgangsrapportage (mondeling)

informatie (teB)

12.

Arbo- en milieujaarplan en -jaarverslag

UR-02.386, bijgaand Jaarverslag 2001

informatie (deJ)

13.

BBR, eerste bespreking

UR-03 (geen documentatie ontvangen)

informatie (vV)

14.

Schriftelijke rondvraagpunten


15.

Rondvraag


16.

SluitingCommissievergaderingen op 6 mei 2003:Commissie O&O (9.00 uur– 12. 00 uur) Beleidsmedewerker:

(Ivm afwezigheid van Marieke zal Herbert "voorzitten")

§Portfolio analyse, advies Hoetink

§Overleg drie TU'S, informatie Akkerman

§Masteraanbod, specialisaties Westenbrink

§Aansluiting VWO - UT Westenbrink

§Evaluatie minors Westenbrink


Commissie F&V (12.00 uur - 14.00 uur)

§Vastgoed , instemming Florijn

§Evaluatie verdeelmodel, voortgangsrapportage Klomp


Commissie P&S (15.00 uur– 17.00 uur)

UFO, implementatieplan, informatie De Vries

Arbo- en milieu jaarverslag 2001 Sanders

Twente Scholarship Program, instemming Westenbrink

Regeling Nevenwerkzaamheden, informatie Miessen
Presidium (14.00 uur - 15.00 uur):

BBR - alleen indien er documentatie van de zijde van het CvB wordt toegezonden