UNIVERSITEITSRAAD

GRIFFIE

BBgebouw – kamer 500


Uw kenmerk


telefoon

053 489 2026

Ons kenmerk

UR-106

fax


Datum

27 maart 2003

e-mail

m.w.j.peijster-terpelle@bcvb.utwente.nl


Betreft: Agenda interne vergadering Universiteitsraad


Plaats : INF L200

Datum : 08 april 2003

tijd : 13.30 uur


1.

Opening en vaststelling agenda2.

Mededelingen


3a.


3b.


3c.

Verslag evaluerende vergadering van 18 febr. 2003

UR-03-099, bijgaand

Verslag van de interne vergadering van 18 febr. 2003

UR-03-103, bijgaand

Kort verslag extra interne vergadering van 6 maart 2003

UR-03-102, bijgaand

vaststellen


vaststellen


vaststellen

4.

Ingekomen/uitgegane post

UR-03-113, bijgaand

informatie

Ter voorbereiding op de overlegvergadering van 15 april 2003:

5.

Brede Bachelor Technische Wetenschappen

UR-03-107, aanbiedingsbrief, bijgaand

UR-03-104, notitie flexibele studiepaden, bijgaand

UR-03-105, verslag Faculteitsraad, bijgaand

instemming (deJ)

6.

RASO - regeling + Regeling garantiebeurzen

UR-03-098 a en b, bijgaand

instemming (deJ)


7.

Vastgoed

UR-03-109, brief O&O-centrum, bijgaand

UR-03-109a, notitie O&O-centrum en bijlagen, bijgaand

UR-03-101, Budgetaanvraag renovatie TW-gebouw, bijgaand


instemming (vV)


instemming (vV)

8.

Nota Personeelsbeleid (geen documentatie ontvangen)

informatie (deJ)

9.

Overleg drie TU's, voortgangsrapportage

UR-03-110, verslag, bijgaand (vertrouwelijk)

informatie (vV)

10.

Evaluatie Digitale Universiteit

UR-03-100, brief, bijgaand

UR-03- , Brief MvO, (volgt)

informatie (teB)

11.

Voortgang Reorganisatie

(geen documentatie ontvangen)

informatie (deJ)

12.

ICES/KIS3 - aanvraag

UR-03-097, bijgaand

informatie (teB)

13.

Planning besluitvorming, nieuw tijdschema

(geen documentatie ontvangen)

informatie (vV)

14.

Budget inrichting Capitool

UR-03-108, brief, bijgaand

informatie (teB)

15.

Schriftelijke rondvraagpunten16.

RondvraagCommissievergaderingen op 1 april 2003:


Commissievergadering

Beleidsmedewerker:Commissie O&O (9.00 – 12. 00)
Brede Bachelor Technische Wetenschappen

Van DijkOverleg drie TU'S

AkkermanPlanning besluitvorming, nieuw tijdschema

(bij alle commissies geagendeerd)
Commissie F&V (12.00 uur - 15.00 uur)
Vastgoed

FlorijnEvaluatie DU

Van GeffenICES/KIS3 - aanvraag

Van TongerenBudget inrichting Capitool

Florijn

ter informatie


Planning besluitvorming, nieuw tijdschema

(bij alle commissies geagendeerd)
Commissie P&S (15.00 – 17.00)
RASO-regeling +Regeling garantiebeurzen

Van KlaverenNota Personeelsbeleid

De VriesVoortgang Reorganisatie

De VriesPlanning besluitvorming, nieuw tijdschema

(bij alle commissies geagendeerd)