UNIVERSITEITSRAAD

GRIFFIE

BBgebouw – kamer 500


Uw kenmerk


telefoon

053 489 2026

Ons kenmerk

ur 03 095

fax

053 489 2735

Datum

05 03 2003

e-mail

b.visser@bcvb.utwente.nl


EXTRA INTERNE VERGADERING 6 MAART 2003

Aanvang: 15.30 uur

Plaats: INF L200


Voorlopige agenda

1.Opening en vaststellen agenda

a. machtigingen

2.Benoeming leden UR-commissie Reorganisatie Technische Ondersteuning (door personeelsgeleding)

voordracht bijgaand

3. Oprichting onderzoeksinstituten Impact en IBR

concept-instemmingsbesluit (5 maart per email)

4. Opleiding Technische Geneeskunde

concept-instemmingsbesluit (5 maart per email)

5. Rondvraag

6. Sluiting


Voordracht leden UR-commissie Reorganisatie Technische Ondersteuning

E. (Bert) Molenkamp (EWI-INF)

W.T. (Willem) Brinkcate (EWI-EL)

H.J.M. (Herman) Oerbekke (TNW-TN)

R. (Robert) Meijer (TNW-CT)

G. (Gerard) Haaker (CTW)

T.M.J. (Dick) Meijer (UR)