UNIVERSITEITSRAAD

GRIFFIE

BBgebouw – kamer 500


Uw kenmerk


telefoon

053 489 2026

Ons kenmerk

UR-047

fax

053 489 2735

Datum

7 februari 2003

e-mail

b.visser@bcvb.utwente.nl


Betreft: Agenda interne vergadering Universiteitsraad


Plaats : INF L200

Datum : 18 februari 2003

tijd : 13.30 uur


1.

Opening en vaststelling agenda2.

Mededelingen

a. einddatum verkiezingen studentengeleding UR: 6 juni 2003


3.

Verslag van de interne vergadering van 7 januari 2003

UR-03 bijgaand

vaststellen

4.

Ingekomen/uitgegane post

UR-03 bijgaand

informatie

5.

Huishoudelijk Reglement

UR-03 bijgaand


vaststellen

Ter voorbereiding op de overlegvergadering van 4 maart 2003:

6.

Technische Geneeskunde

UR-03 bijgaand

instemming (vV)

7.

BBR

UR-03 bijgaand

instemming (vV)


8.

Oprichting onderzoeksinstituten

a.IMPACT

b.IBR

UR-03 bijgaand

instemming (vV)


9.

Brede Bachelor Techniek

geen documentatie ontvangen

instemming (deJ)

10.

Begroting 2003

UR- ter griffie aanwezig

advies (teB)

11.

Onderwijsjaarcirkel 2003-2004

UR-02 479 bijgaand

advies (deJ)

12.

Overleg drie TU's, voortgangsrapportage

UR-03 bijgaand

informatie (vV)

13.

Tussentijdse financiële rapportage ultimo oktober 2002

UR-03 bijgaand

informatie (teB)

14.

Nota Personeelsbeleid

informatie (deJ)

15.

Masteraanbod (specialisaties)

informatie (deJ)

16.

Reintegratie arbeidsgehandicapten en werklozen,

Regeling compensatie personele lasten bij ziekte.

UR-03 043 bijgaand

informatie (deJ,teB)

17.

Schriftelijke rondvraagpunten:

a.uniformering emailadressen

b.Noordwest tangent

c.Fin. onderbouwing RSI-beleid

d.Advies studentengeleding UR mbt aangevuld Reorganisatieplan

UR-03 bijgaand

18.

Rondvraag


19.


Sluiting

Commissievergaderingen op 11 februari 2003, incl. extra presidium vergadering:Presidium - woensdag 12 februari 2003, van 13.00 uur tot 14.00 uur in BB 505

BBRCommissie O&O (9.00 – 12. 00) Beleidsmedewerker:

§Technische Geneeskunde Miedema

§Brede Bachelor Techniek Van Dijk

§Overleg drie TU'S Akkerman

§Masteraanbod (specialisaties) WestenbrinkCommissie F&V (12.00 uur - 15.00 uur)

§Begroting 2003 Klomp

§Tussentijdse Financiële Rapportage Klomp

Commissie P&S (15.00 – 17.00)

Onderwijsjaarcirkel Westenbrink

Nota Personeelsbeleid De Vries

Reintegratie arbeidsgehandicapten en werklozen, De Vries

Regeling compensatie personele lasten bij ziekte.

Extra commissievergadering O&O (15.00 uur)

Oprichting Onderzoeksinstituten IMPACT en IBR Baas

Afhandelen onderwerpen van de ochtendvergadering
Fracties:

Huishoudelijk Reglement UR