voor 2003 01 07

agenda interne vergadering


plaats : INF L200

datum : 7 januari 2003

tijd : 13.30 uur1.


Opening en vaststelling agenda


2.


Mededelingen


3.


Verslag interne vergadering 03 december 2002

UR-02.459 bijgaand

vaststellen

4.


Ingekomen/uitgegane post

UR-02.457 bijgaand

informatie

5.


UR-voordracht nieuw lid RvT?

bespreken


Ter voorbereiding op de overlegvergadering van 14 januari 2003

6.


Aangevuld Reorganisatieplan

UR-02.431 bijgaand

instemming (cvb)

7.


Technische Geneeskunde

UR-02.347 in bezit

instemming (deJ)

8.


Ontwerp-Begroting 2003

nog geen documentatie ontvangen

advies (tB)

9.


Rondvraagpunten10.


Rondvraag


11.SluitingCOMMISSIEVERGADERINGEN OP 17 december 2002


Aangezien er op dit moment nog geen nadere informatie is met betrekking tot Technische Geneeskunde en de Ontwerp-Begroting 2003 en overleg in de commissies hierover derhalve niet zinvol lijkt, wordt voorgesteld een gecombineerde commissievergadering te houden over het Aangevuld Reorganisatieplan.

Plaats: BB 505

Tijd: 13.30 uur