persbericht 2003 Instituutsraad Impact

Persbericht Universiteitsraad UT 9 oktober 2003


Instituutsraad Impact ingesteld


De Universiteitsraad heeft op 30 september een Instituutsraad voor het onderzoeksinstituut Impact ingesteld. Het instituut is dit jaar tot stand gekomen na een fusie van PIT en TIM. De leden zijn voorgedragen door de faculteitsraden van de faculteiten die participeren in het instituut (TNW, CTW en EWI). Het betreft:

Henriëtte van der Veen (CTW/AIO)

Michiel Knaapen (CTW)

Ysbrand Wijnant (CTW)

Ruud van Damme (EWI)

Bert Heesink (TNW)

Robert Meijer (TNW)


Formeel is de Universiteitsraad het medezeggenschapsorgaan voor de (interfacultaire) instituten, maar in het kader van de 'kantelingsoperatie' is afgesproken dat de UR zijn bevoegdheden zal delegeren aan Instituutsraden waarvan de leden dichterbij de instituten staan. De Instituutsraden voeren overleg met de Wetenschappelijk Directeur over zaken als het instituutsplan, het jaarplan (inclusief onderzoeksplan) en de begroting en worden gehoord bij benoeming en ontslag van de WD. De Instituutsraad Impact kan gelijk aan de slag met het Instituutsplan waarover de besluitvorming voor het eind van het jaar moet zijn afgerond.


De Universiteitsraad hoopt op korte termijn ook Instituutsraden voor de andere instituten in te kunnen stellen. Voor IBR en IGS geldt eenzelfde tijdpad voor het tot stand komen van een instituutsplan.


Contactgegevens:

Griffier UR: Jacqueline Ribberink (j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl; BB 504, tst. 2027)

Voorzitter UR: Geerten Schrama (g.j.i.schrama@cstm.utwente.nl; Capitool A3-04; tst. 3208)