voor 2002 12 10

Agenda overlegvergadering Universiteitsraad

(Achter de agendapunten zijn de desbetreffende portefeuillehouders vermeld)


Plaats : INF L200

tijd : 13.30 uur


1.

Opening en vaststelling agenda2.

Mededelingen

UR-02.418 bijgaand


3.

Verslag van de overlegvergadering van 05 november 2002

UR-02.414 en 415 bijgaand

vaststellen

4.

Algemene gang van zaken, strategiediscussie en korte presentatie van het CvB

UR-02.419 bijgaand

UR-02.425 bijgaand

bespreken (vV)

5.

Begrotingsbod 2003

UR-02.351 in bezit*

UR-02.420 bijgaand

informatie (teB)


6.

Tussentijdse financiƫle rapportage ultimo augustus 2002

UR-02.388 in bezit*

informatie (teB)

7.

Nota Leerstoelenbeleid

UR-02.400 in bezit*

UR-02.423 en 422 bijgaand

instemming (vV)

8.

RSI-Beleidsplan

UR-02.392 in bezit*

UR-02.426 bijgaand

instemming (deJ)

9.

Voortgangsrapportage reorganisatieproces

UR-02.396/1-2 in bezit*

informatie (deJ,teB)

10.

Technische Geneeskunde

UR-02.347 in bezit

UR-02.417 bijgaand

informatie (deJ)

11.

Brede Technische Bachelor

informatie (deJ)

12.

Rondvraagpunten:

UR-02.421 bijgaand

Beleid t.a.v ondersteuning van studenten

a.Sandwichconstructies bij AIO's

b.Evaluatie DU


13

Rondvraag


14.

Sluiting


* Deze documenten zijn al in het bezit van de raadsleden van de Universiteitsraad, voor de andere ontvangers van deze agenda zijn de betreffende stukken, voorzover betrekking hebbend op deze cyclus, bijgevoegd.


Na afloop van de vergadering vindt er agendaoverleg plaats tussen CvB en presidium ten behoeve van de overlegvergadering van 14 januari 2003.