voor 2002 11 05

Agenda overlegvergadering Universiteitsraad

(Achter de agendapunten zijn de desbetreffende portefeuillehouders vermeld)


Plaats : BV 100

tijd : 13.30 uur


1.

Opening en vaststelling agenda


2.

Mededelingen


3.

Verslag van de overlegvergadering van 24 september 2002

UR 02 370 bijgaand

vaststellen

4.

Nota Onderzoeksbeleid

UR 02 368 bijgaand

UR 02 377 bijgaand

instemmen (vV)

5.

Nieuwe opleidingen

a.Gezondheidswetenschappen

UR 02 338 in bezit*

UR 02 374 en 376 bijgaand

b. Technische Geneeskunde

UR 02 347 in bezit*

b.Brede Technische Bachelor

UR 02 372 bijgaand


instemmen (deJ)informatie (deJ)


informatie (deJ)

6.

Voortgangsrapportage Reorganisatieproces

UR 02 360 in bezit*

UR 02 365 bijgaand

UR 02 380 bijgaand

informatie (deJ,teB)

7.

Verslag strategisch beraad UMT

UR 02 305 in bezit*

UR 02 350 in bezit*

UR 02 369 bijgaand

informatie (vV)

8.

Intentieverklaring drie TU's

UR 02 342 in bezit*

UR 02 344 in bezit*

UR 02 371 bijgaand

informatie (vV)

9.

RSI - beleidsplan

UR 02 268/1 en 2 in bezit*

UR 02 373 bijgaand

informatie (deJ)

10.

Motie i.v.m. manifestatie op 12 november 2002

UR 02 375 bijgaand

informatie (vV)

11.

Rondvraagpunten:

UR 02 381 bijgaand

a)Beperking aan Keuzemodel arbeidsvoorwaarden

b)Verplichting tot tijdregistratie

c)Veiligheid op de campus

d)Naamgeving gebouwen


12.

Rondvraag


13.

Sluiting


* Deze documenten zijn al in het bezit van de raadsleden van de Universiteitsraad, voor de andere ontvangers van deze agenda zijn de betreffende stukken, voorzover betrekking hebbend op deze cyclus, bijgevoegd.