voor 2002 08 27

Agenda overlegvergadering Universiteitsraad

(Achter de agendapunten zijn de desbetreffende portefeuillehouders vermeld)plaats: INF L 200

tijd :13.30 uur


1. Opening en vaststelling agenda


2. Mededelingen


3. Verslag van de overlegvergadering van 2 juli 2002 vaststellen

UR-02.283 bijgaand


13.45 uur:

4. Herstructurering Dienstverlening (Reorganisatieplan) advies/instemming

UR-02.232 (reorganisatieplan) in bezit (de J, teB)

UR-02.277 bijgaand

UR-02.282 bijgaand


5. Ontwerp-Begrotingsrichtlijnen 2003+nieuw verdeelmodel UT advies+instemming

UR-02.259 bijgaand (te B)

UR-02.287 bijgaand


6. Gedragscode voertalen instemming (de J)

UR-02.265 bijgaand

UR-02.278 bijgaand


7. Vastgoed instemming (vV)

UR-02.177/1 en 2 bijgaand

UR-02.224 bijgaand

UR-02.288 bijgaand


8. Rondvraag


9. SluitingNB: Na afloop van de vergadering – om 17.00 uur – is er een borrel in het Theatercafé van de Vrijhof, waarbij we afscheid nemen van de vertrekkende UR-leden en nader kennis kunnen maken met de leden van de nieuwe raad.