voor 2002 06 11

Betreft: agenda overlegvergadering Universiteitsraad op dinsdag 11 juni 2002

(Achter de agendapunten zijn de desbetreffende portefeuillehouders vermeld)plaats: WB toren 1300

tijd :13.30 uur


1. Opening en vaststelling agenda


2. Mededelingen


3a. Verslag van de overlegvergadering van 23 april 2002 vaststellen

UR-02.188 bijgaand

3b. Verslag van de overlegvergadering van 7 mei 2002 vaststellen

UR-02.189 bijgaand


13.45 uur:

4. Vaststelling collegegeldtarieven en instemming (deJ)

Inschrijvingsregeling UT 2002-2003

UR-02.175 in bezit*

UR-02.192 bijgaand


5. Nieuwe opleidingen, Masteraanbod informatie (deJ)

UR-02.193 bijgaand


6. Vastgoed instemming (vV)

UR-02.177/1 en 2 in bezit*

UR-02.191 bijgaand


14.30 uur:

7. Herstructurering Dienstverlening advies/instemming (teB)

UR-02.190 bijgaand


8. Slotregularisatie advies (teB)

UR-02.170 in bezit*

UR-02.194 bijgaand


9. Interne begroting 2002, Toelichting lastenstijging CBE en informatie (teB)

Reactie CvB op neg. UR advies inzake ontwerpbegroting 2002

UR-02.140 in bezit

FEZ/342.777/CV in bezit*

UR-02.198 bijgaand

10. Rondvraagpunten:

1. Vergoeding declaraties adviesbureau

2. Advertentie inzake JSF

3. Verdeling aandachtsgebieden CvB-leden

4. Garantstelling t.b.v. TSM

5. Samenwerking Osnabrück – UT

6. Huisartsenpraktijk medisch centrum UT

UR-02.195 bijgaand

UR-02.196 bijgaand


11.Rondvraag


12.Sluiting* Deze documenten zijn al in het bezit van de raadsleden van de Universiteitsraad, voor de andere ontvangers van deze agenda zijn de betreffende stukken, voorzover betrekking hebbend op deze cyclus.NB: Na afloop van de vergadering vindt er agendaoverleg plaats tussen CvB en presidium UR voor de overlegvergadering van 2 juli!