voor 2002 04 23

voor dinsdag 23 april 2002

(Achter de agendapunten zijn de desbetreffende portefeuillehouders vermeld)


plaats: WB toren 1300

tijd :13.30 uur


1. Opening en vaststelling agenda


2. Mededelingen


3a. Verslag van de overlegvergadering van 26 februari 2002 vaststellen

UR-02.103 in bezit

3b. Verslag van de overlegvergadering van 12 maart 2002 vaststellen

UR-02.122 in bezit

3c. Verslag van de overlegvergadering van 26 maart 2002 vaststellen

UR-02.148 bijgaand


4. Voorgenomen besluit Facultaire Herindeling en Kanteling instemming (vV)

UR-02.141/1 en 2 en UR-02.142/1 en 2 in bezit*


5a. Hoofdlijnen Onderwijsnota instemming (de J)

UR-02.019 in bezit

5b. Concept Review Instellingsplan, onderdeel onderwijs informatie (de J)

UR-02.127/1 en 2 in bezit*

5c. Traject naar een definitief Masteraanbod UT informatie (de J)

UR-02.134/1 en 2 in bezit*

UR-02.147 bijgaand


6. Begrotingsrichtlijn 2003 Regeling Afstudeersteun advies (te B)

UR-02.139-1 en 2 in bezit*

UR-02.152 bijgaand


7. Toelichting Lastenstijging CBE informatie (te B)

UR-02.140 bijgaand


8. Rookbeleid advies

UR-02.151 bijgaand


9. Rondvraagpunten:

Decentrale bibliotheekvoorziening

UR-02.150 bijgaand


10. Rondvraag


11. Sluiting


* Deze documenten zijn al in het bezit van de raadsleden van de Universiteitsraad, voor de andere ontvangers van deze agenda zijn de betreffende stukken, voorzover betrekking hebbend op deze cyclus, bijgevoegd.