voor 2002 03 26

voor dinsdag 26 maart 2002

(Achter de agendapunten zijn de desbetreffende portefeuillehouders vermeld)


plaats: WB toren 1300

tijd :13.30 uur


1. Opening en vaststelling agenda


2. Mededelingen


3a. Verslag van de overlegvergadering van 26 februari 2002

UR-02.103 bijgaand

3b. Verslag van de overlegvergadering van 12 maart 2002 vaststellen

UR-02.122 bijgaand


4. Aanpassing Masterplan fase 2b instemmen (vV)

UR-02.104 in bezit

UR-02.123 bijgaand


5. Begroting 2002 advies (B)

FEZ/340.906 (UR-02.124) bijgaand


6. Aanpassing Kiesreglement vaststellen (vV)

UR-02.120 bijgaand


7. Rondvraag


8. Sluiting* Deze documenten zijn al in het bezit van de raadsleden van de Universiteitsraad, voor de andere ontvangers van deze agenda zijn de betreffende stukken, voorzover betrekking hebbend op deze cyclus, bijgevoegd.