voor 2002 03 12

Betreft: agenda overlegvergadering Universiteitsraad op dinsdag 12 maart 2002

(Achter de agendapunten zijn de desbetreffende portefeuillehouders vermeld)


plaats: WB toren 1300

tijd :13.30 uur


1. Opening en vaststelling agenda


2. Mededelingen


3. Verslag van de overlegvergadering van 05 februari 2002

UR-02.102 bijgaand vaststellen


4. Aanpassing Masterplan fase 2b instemmen (vV)

UR-02.104 bijgaand


14.15 uur

5. Notitie kwaliteitsmanagement in het onderwijs UT informatie (de J)

UR-02.068 in bezit*

UR-02.100 bijgaand


6. Procedure decaanbenoemingen informatie (de J)

UR-02.075 in bezit*

UR-02.106 bijgaand


7. Arbeidssatisfactieonderzoek informatie (de J)

UR-02.091 bijgaand

UR-02.097 bijgaand

UR-02.107 bijgaand


8. Verkenning samenwerking UT – Univ. Osnabrück informatie (vV)

UR-02.105 bijgaand


9. Samenwerking UT-Saxion informatie (vV)

UR-02.081 bijgaand


14.30 uur

10. Voortgang bestuurlijke processen informatie (S)

UR-02.098 bijgaand

UR-02.099 bijgaand

UR-02.109 bijgaand


11. Rondvraagpunten

1. Onderzoek fraude in het onderwijs UR-02.108 bijgaand


12. Rondvraag


13. Sluiting


N.B. De leden van de drie bestuurlijke commissies zijn uitgenodigd voor overleg met de UR na afloop van de overlegvergadering (om ca 15.00 uur)


* Deze documenten zijn al in het bezit van de raadsleden van de Universiteitsraad, voor de andere ontvangers van deze agenda zijn de betreffende stukken, voorzover betrekking hebbend op deze cyclus, bijgevoegd.