voor 2002 02 05

1. Opening en vaststelling agenda


2. Mededelingen


3. Verslag van de overlegvergadering van 11 december 2001

UR-02.004 bijgaand vaststellen


09.15 uur

4a Tweede begrotingswijziging informatie (B)

UR-02.024 in bezit*

UR-02.054 bijgaand

4b. Nota Herzien Begrotingsbod 2002 informatie (B)

UR-02.001 in bezit*

UR-02.053 bijgaand


5. Voortgang bestuurlijke processen informatie (S)

UR-02.059 bijgaand


10.00 uur

6. Onderwijsjaarcirkel en verroostering major/ minor advies (de J)

DIC 339.836 in bezit*

UR-02.048 bijgaand


7a. Initiatiefvoorstel m.b.t. invoering nieuwe regeling afstudeersteun informatie (de J)

UR-02.050 bijgaand

7b. Overzicht kosten afstudeersteun informatie (de J)

UR-02.046 bijgaand

UR-02.051 bijgaand


8. Onderwijsnota informatie (de J)

UR-02.019 in bezit*

UR-02.057 bijgaand


9. Nota Internationalisering informatie (de J)

UR-02.022 in bezit*

UR-02.052 bijgaand


10. Kwaliteitsmanagement in het onderwijs aan de UT informatie (de J)

geen documentatie ontvangen


11. Nieuwe opleidingen – stand van zaken informatie (de J)


12. Arbeidssatisfactieonderzoek informatie (de J)

UR-02.049 bijgaand


13. Verkenning samenwerking UT - Univ.Osnabruck informatie (vV)

UR-02.056 bijgaand


14.Rondvraagpunten: informatie (vV)

1.Verbouwing Bastille en uithuizing van UT-catering

2.Illegaal gebruik campusnetwerk

UR-02.055 bijgaand


15. Rondvraag

16. Sluiting* Deze documenten zijn al in het bezit van de raadsleden van de Universiteitsraad, voor de andere ontvangers van deze agenda zijn de betreffende stukken, voorzover betrekking hebbend op deze cyclus, bijgevoegd.