voor 2002 10 29

Agenda interne vergadering Universiteitsraad


Plaats : BV 100

Datum : 29 oktober 2002

tijd : 13.30 uur


1.

Opening en vaststelling agenda2.

Mededelingen

a.lidmaatschappen op persoonlijke titel

b.instellen instituutsraden

c.overige mededelingen


3a.

Verslag van de interne vergadering van 17 september 2002

UR-02.340 bijgaand

vaststellen

3b.

Kort verslag van de interne vergadering van 26 september 2002

UR-02.341 bijgaand

vaststellen

4.

Ingekomen/uitgegane post

UR-02.337 bijgaand

informatie

5.

Werkwijze UR

UR-02.343 bijgaand

vaststellen

Ter voorbereiding op de overlegvergadering van 5 november 2002:

6.

Nota Onderzoeksbeleid

UR-02.339 (wordt 11.10 per mail verspreid door S. Akkerman)

instemming (vV)

7.

Nieuwe opleidingen

a.Gezondheidswetenschappen, instelling

UR-02. 338 bijgaand

b.Technische Geneeskunde, stand van zaken

c.Brede Technische Bachelor, stand van zaken


instemming (de J)


informatie (de J)

informatie (de J)

8.

Verslag strategisch beraad UMT

informatie (vV)

9.

Intentieverklaring drie TU’s

UR-02.342 bijgaand

UR-02.344 bijgaand (Saxion)

informatie

10.

Voortgangsrapportage Reorganisatieproces


informatie (deJ, teB)

11.

Rondvraagpunten

a.Beperking aan Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden bij faculteit GW (o.v.)

b.Ericsson (o.v.)

c.Overige punten


12.

Rondvraag


13.


Sluiting