voor 2002 08 20

Agenda interne vergadering Universiteitsraad op dinsdag 20 augustus 2002


1. Opening en vaststelling agenda


2. Mededelingen


3a. Verslag van de interne vergadering van 4 juni 2002 vaststellen

UR-02.214 bijgaand

3b. Verslag van de interne vergadering van 25 juni 2002 vaststellen

UR-02.270 bijgaand


4. Ingekomen/uitgegane post informatie

UR-02.271 bijgaand

Ter voorbereiding op de overlegvergadering te houden op dinsdag 27 augustus 2002:


5. Herstructurering Dienstverlening, Reorganisatieplan advies/instemming(te B) UR-02.232 in bezit

UR-02.272 bijgaand


6. Ontwerp-Begrotingsrichtlijnen 2003 + nieuw verdeelmodel UT instemming (te B)

UR-02.259 bijgaand


7. Gedragscode voertalen instemming (de J)

UR-02.265 bijgaand


8. Vastgoed instemming (vV)

UR-02.177/1 en 2 in bezit

UR-02.224 in bezit

UR-02.237 in bezit


9.Rondvraag


10.Sluiting