voor 2002 06 04

Agenda interne vergadering Universiteitsraad op dinsdag 4 juni 2002


plaats: WB toren 1300

tijd :13.30 uur


1. Opening en vaststelling agenda


2. Mededelingen


3a. Verslag van de interne vergadering van 16 april 2002 vaststellen

UR-02.171 bijgaand

3b. Impressie van de interne vergadering van 6 mei 2002 vaststellen

UR-02.167/2 bijgaand

3c. Verslag van de interne vergadering van 7 mei 2002 vaststellen

UR-02.172 bijgaand


4. Ingekomen/uitgegane post informatie

UR-02.173 bijgaand

Ter voorbereiding op de overlegvergadering te houden op dinsdag 11 juni 2002:


5. Herstructurering Dienstverlening informatie

(nog geen stukken ontvangen)


6. Instellen nieuwe opleidingen - stand van zaken informatie (de J)


7. Jaarverslag 2001 en Jaarrekening informatie (v V)

(nog geen stukken ontvangen)


8. Inschrijvingsregeling UT informatie (de J)

UR-02.175 bijgaand


9. Slotregularisatie advies (te B)

UR-02.170 bijgaand


10. Interne Begroting 2002, toelichting lastenstijging CBE en informatie (te B)

reactie CvB op neg. UR advies inzake ontwerpbegroting 2002

(nadere informatie nog niet ontvangen)

UR-02.140 in bezit11.Rondvraagpunten:

a.Huisartsenpraktijk medisch centrum, stand van zaken

b.JSF – advertentie (vraag KPS)

c.Twente – Osnabrück, stand van zaken

d.Fin. steun ministerie voor Vastgoed, stand van zaken


12. Rondvraag


13. Sluiting