voor 2002 04 16

voor dinsdag 16 april 2002


plaats: WB toren 1300

tijd :13.30 uur1. Opening en vaststelling agenda


2. Mededelingen


3. Verslag van de interne vergadering van 5 maart 2002 vaststellen

UR-02.132 bijgaand


4. Ingekomen/uitgegane post informatie

UR-02.133 bijgaand


5.Arbeidssatisfactieonderzoek – stand van zaken

UR-02.107 in bezit


6. UR-kamer Bastille


7. Positionering eetcafés – stand van zaken


8. Medisch centrum - stand van zaken


Ter voorbereiding op de overlegvergadering te houden op dinsdag 23 april 2002:

9. Voorgenomen besluit Facultaire Herindeling instemming

document wordt digitaal nagezonden


10. Voorgenomen besluit “Kanteling” instemming

document wordt digitaal nagezonden


11. Hoofdlijnen Onderwijsnota instemming

UR-02.019 in bezit

UR-02.057 in bezit

12. Stand van zaken m.b.t de nieuwe lerarenopleidingen informatie


13. Verbetering wet Poortwachter informatie

341.028/PA&O (UR-02.130) bijgaand


14. Concept Review Instellingsplan, onderdeel onderwijs informatie

UR-02.127 bijgaand


15. Rondvraag


16. Sluiting