voor 2002 03 05


1. Opening en vaststelling agenda


2. Mededelingen


3. Verslag van interne vergadering op 29 januari 2002 vaststellen

UR-02.073 bijgaand


4. Ingekomen/uitgegane post informatie

UR-02.080 bijgaand

Overlegvergadering vanaf 14.30 uur

5. Aanpassingen vastgoed Masterplan fase 2b instemming (vV)

geen informatie ontvangen


Ter voorbereiding op de overlegvergadering te houden op dinsdag 12 maart 2002:

6. Ontwerpbegroting advies (B)

nog niet gereed


7. Voortgang bestuurlijke processen informatie (S)


8. Notitie Kwaliteitsmanagement in het onderwijs UT informatie (de J)

UR-02.068 bijgaand


9. Positionering educafé's informatie (de J)

UR-02.011 in bezit

UR-02.032 in bezit


10. Procedure decaanbenoemingen informatie (de J)

UR-02.075 bijgaand


11. Arbeidssatisfactieonderzoek informatie (de J)

geen informatie ontvangen


12. Verkenning samenwerking UT – Univ. Osnabrück informatie (vV)

UR-02.082 (vertrouwelijk) bijgaand


13. Samenwerkingsovereenkomst UT – Saxion Hogeschool informatie (vV)

UR-02.081 bijgaand

14. Rondvraag


15. Sluiting