voor 2002 01 29


1. Opening en vaststelling agenda


2. Mededelingen


3. Verslag van interne vergadering op 4 december 2001 vaststellen

UR-02.015 bijgaand


4. Ingekomen/uitgegane post informatie

UR-02.018 bijgaand

5. Jaarverslag UR vaststellen

UR-01.376 bijgaand


6. Opties voorzitterschap UR vaststellen

UR-02.025 bijgaand


7. Benoeming/ontslag directeuren centrale diensten bespreken


8.Reactie op voorstel tot wetswijziging inzake Instellingsplan vaststellen

UR-02.016 bijgaand


9. Positionering educafé informatie

UR-02.011 bijgaand


Ter voorbereiding op de overlegvergadering te houden op dinsdag 05 februari 2002:


10. Exploitatieoverzicht 2001 informatie (B)

(nog niet beschikbaar)


11a. Nota Herzien Begrotingsbod 2002 informatie (B)

UR-02.001 bijgaand

11b. Ontwerpbegroting advies (B)

(nog niet beschikbaar)

11.c Tweede begrotingswijziging informatie (B)

UR-02.024 bijgaand


12. Voortgang bestuurlijke processen informatie ( S )


13a. Initiatiefvoorstel m.b.t. invoering nieuwe regeling informatie (de J)

Afstudeersteun

UR-02.020 en UR-02.021 bijgaand

13b. Overzicht kosten afstudeersteun informatie (de J)

geen documentatie ontvangen14. Onderwijsjaarcirkel en verroostering major/minor advies (de J)

DIC 339.836


15. Nota Internationalisering informatie (de J)

UR-02.022 bijgaand


16. Onderwijsnota informatie (de J)

UR-02.019 bijgaand


17. Kwaliteitsmanagement in het onderwijs aan de UT informatie (de J)

geen documentatie ontvangen


18. Nieuwe opleidingen – stand van zaken informatie (de J)


19. Arbeidssatisfactieonderzoek informatie (de J)

geen documentatie ontvangen


20. Verkenning samenwerking UT- Univ. Osnabruck informatie (vV)

geen documentatie ontvangen

21. Rondvraag


22. Sluiting