voor 2001 12 11

Betreft: agenda overlegvergadering Universiteitsraad op dinsdag 11 december 2001

(Achter de agendapunten zijn de desbetreffende portefeuillehouders vermeld)


plaats: WB toren 1300

tijd :14.30 uur


1. Opening en vaststelling agenda


2. Mededelingen


3.a Verslag van de overlegvergadering van 02 oktober 2001

UR-01.305 bijgaand vaststellen

3.b Verslag van de overlegvergadering op 30 oktober 2001

UR-01.363 bijgaand vaststellen


4. Bestuursorganisatie en bezuinigingen informatie (CvB)

UR-01.288 in bezit*


15.00 uur

5. Tussentijdse financiële rapportage tot en met augustus 2001 informatie (B)

UR-01.341 in bezit*

UR-01.361 bijgaand


6. Uitwerking Masterplan fase 2b instemmen (vV)

UR-01.291 in bezit

UR-01.320 in bezit*

UR-01.348 in bezit*

UR-01.360 bijgaand


7. Penvoerderschap ITC advies (vV)

UR-01.325 in bezit*

UR-01.366 bijgaand


15.45 uur

8.a Instituutsplannen BMTI, CTIT en IGS instemmen (A)

UR-01.303.1 t/m 4, in bezit*

UR-01.358 bijgaand

UR-01.359 bijgaand

8.b Vertrouwelijk "horen" UR door CvB

i.v.m. benoeming wetenschappelijk directeur IGS16.00 uur

9. Overgangsregeling afstudeersteun i.v.m. tijdschrijven instemmen (de J)

UR-01.271 in bezit

UR-01.311 in bezit

UR-01.327 in bezit*

UR-01.351 bijgaand


10. Reorganisatiecode instemmen (de J)

UR-01.317 in bezit*

UR-01.352 bijgaand


11. Geactualiseerd rookbeleid instemmen (de J)

UR-01.335 in bezit*

UR-01.353 bijgaand


12. Energiebeleidsplan UT 2001-2006 en informatie (de J)

Bedrijfsenergieplan UT juni 2001 – december 2003

UR-01.334 in bezit*

UR-01.354 bijgaand

13. Keuzemodel arbeidsvoorwaarden informatie (de J)

UR-01.319 in bezit

UR-01.340 in bezit*

UR-01.355 bijgaand

14. Brede Bachelors informatie (de J)

UR-01.343 in bezit*

UR-01.368 bijgaand

UR-01.362 bijgaand


15. Reorganisatie huisartsenpraktijk informatie (de J)

UR-01.345 bijgaand

UR-01.350 bijgaand

16. Afhandeling rondvraagpunten

UR-01.344 in bezit*

16.a Arbeidssatisfactieonderzoek informatie (de J)

16.b Salarissen leden CvB informatie ( B )

16.c Opheffen TaskforceHartslag en klankbordgroep Hartslag informatie (vV)

16.d Reorganisatie C en T informatie (de J)

UR-01.357 bijgaand

17. Sluiting