voor 2001 10 02

Agenda voor de overlegvergadering van de Universiteitsraad te houden op

dinsdag 2 oktober 2001

Achter de agendapunten zijn de desbetreffende portefeuillehouders vermeld


Plaats: WB Toren 1300

Tijd : 14.30 uur


1.Opening


2.Mededelingen


3Verslag van de vergadering van 5 september 2001 vaststelling

UR-01.217 bijgaand


4. ACO- aanvraag nieuwe opleidingen instemmen (de J)

UR – 01.228/1 en 2 in bezit*

UR – 01.237 bijgaand

UR – 01.248 bijgaand


5. Regeling afstudeersteun instemmen (de J)

a.OV-vergoeding

UR – 01.234/1 en 2 in bezit*

UR – 01.246 bijgaand

b.Stroomlijning procedures

UR – 01.223 in bezit*

UR – 01.243 bijgaand

c.“Schriftelijke mededeling”

UR – 01.197 bijgaand

UR – 01.242 bijgaand

d. Initiatiefvoorstel afschaffen tijdschrijfsysteem

UR – 01. 247 bijgaand


6.Overeenkomst CvB met instemmen (de J)

(Stichting) Student Union

UR – 01.224.1 t/m 6 in bezit*

UR – 01.244 bijgaand


7.Regeling garantiebeurzen 1ste jaars studenten: instemmen (de J)

Continuering

UR – 01.222 in bezit*

UR – 01.245 bijgaand

15.15 uur

8. Vastgoed/ Uitwerking Masterplan, fase 2b instemmen (vV)

UR – 01.219 in bezit*

UR – 01.239 bijgaand


9. Hartslag informatie (vV)


15.45 uur


10. Begrotingsrichtlijnen en Begrotingsbod 2002 advies (B)

UR – 01.107 in bezit

UR – 01.124 in bezit

UR – 01 153 in bezit

FEZ/334.850/CV in bezit*

UR – 01.238 bijgaand

UR – 01.249 bijgaand

11. Berenschot informatie (B)

UR – 01.221 in bezit *

12.Reorganisatiecode instemmen ( R)

UR – 01.229 in bezit*

UR – 01.241 bijgaand


13. Keuzemodel arbeidsvoorwaarden informatie ( R)

geen informatie ontvangen


14. Verdeling aandachtsgebieden informatie (R )

UR – 01.232 bijgaand


15.Aandachtspunten n.a.v afhandeling vragen informatie ( R en de J)

a.Instituutsplannen CTIT en BMTI

b.Centralisatie van de bibliotheekvoorziening

c.Onderwijsjaarcirkel

d.Privacybeleid

e.Personeelsbeleid, personeelsinformatie

f.Buitenlandse studenten

UR – 01.207 in bezit*


16. Rondvraag


17. Sluiting


Ter informatie ten behoeve van de UR-leden bijgaand het plan van aanpak project functieordenen UT


* Deze documenten zijn al in het bezit van de raadsleden van de Universiteitsraad, voor de andere

ontvangers van deze agenda zijn de betreffende stukken , voor zover betrekking hebbend op deze cyclus,

bijgevoegd.