voor 2001 09 05


Agenda voor de overlegvergadering van de Universiteitsraad te houden op woensdag 5 september 2001

Het College van Bestuur zal voltallig aanwezig zijnPlaats: WB Toren 1300

Tijd : 10.30-12.00 uur1.Opening


2.Mededelingen


3a. Verslag van de vergadering van 22 mei

UR-01.125 bijgaand

b. Verslag van de vergadering van 26 juni

UR-01.202 bijgaand

4. Hartslag bespreking

a.Presentatie van collegeleden op verschillende

aspecten

b. Uitgangspunten nieuwe bestuursorganisatie

UR-01.185 in uw bezit

UR-01.200 bijgaand

c. Berenschot


5. Vastgoed instemming

# 3 Uitwerking Masterplan UR- 01/179 in bezit

UR-01.191 in uw bezit

UR-01.201 bijgaand


6.Wijziging regeling Afstudeersteun instemming

UR-01.199 bijgaand


7.Rondvraag


8.Sluiting