voor 2001 12 04


1. Opening en vaststelling agenda


2. Mededelingen


3.a Verslag van interne vergadering op 30 oktober 2001

UR-01.336 bijgaand vaststellen

3.b Verslag van interne vergadering op 7 november 2001

UR -01.337 bijgaand vaststellen


4. Ingekomen/uitgegane post

UR-01.380 bijgaand informatie


Ter voorbereiding op de overlegvergadering te houden op dinsdag 11 december 2001


5. Bestuursorganisatie en bezuinigingen informatie (CvB)


6. Uitwerking Masterplan fase 2b instemmen (vV)

UR-01.291 in bezit

UR-01.320 bijgaand

UR-01.348 bijgaand*


7. Penvoerderschap ITC advies (vV)

UR-01.325 bijgaand


8. Overgangsregeling afstudeersteun i.v.m. tijdschrijven instemmen (dJ)

UR-01.271 in bezit

UR-01.311 in bezit

UR-01.327 bijgaand


9. Reorganisatiecode instemmen (R)

UR-01.317 bijgaand


10. Geactualiseerd rookbeleid instemmen (R)

UR-01.335 bijgaand


11.a Instituutsplannen BMTI, CTIT en IGS instemmen (A)

UT-01.303.1 t/m 4, bijgaand

11.b Vertrouwelijk "horen" UR door CvB

i.v.m. benoeming wetenschappelijk directeur IGS
12. Energiebeleidsplan informatie (R)

UR-01.334 bijgaand


13. Keuzemodel arbeidsvoorwaarden informatie (R)

UR-01.319 in bezit

UR-01.340 bijgaand*


14. Reactie CvB op UR-advies over begrotingsrichtlijnen informatie (B)


15. Tussentijdse financiƫle rapportage tot en met augustus 2001 informatie (B)

UR-01.341 bijgaand


16. Centralisatie bibliotheekvoorziening informatie (R)

UR-01.342 bijgaand


17. Brede bachelors informatie (dJ)

UR-01.343 bijgaand


18. Schriftelijke afhandeling UR-vragen informatie (R)

UR-01.344 bijgaand*

18.a Opheffen medisch centrum

UR-01.345

18.b Opheffen klankbordgroep, Taskforce

18.c Reorganisatie CenT

18.d Deelname Mesa+ in de start up

Lion Photonix Technologies BV

(zie CvB besluit 11 april 2001)

18.e Arbeidssatisfactieonderzoek

18.f Salarissen leden CvB

18.g Landelijk verslag "Bezinning MUB"


19. Rondvraag


20. Sluiting* Betreft ambtelijke reactie