voor 2001 10 30


Betreft: Agenda voor de interne vergadering van de Universiteitsraad te houden op

dinsdag 30 oktober 2001


Deze vergadering zal om 15.00 uur worden onderbroken voor een overleg met de Raad van Toezicht en om 16.00 uur zal een extra overlegvergadering ivm agendapunt 5 plaatsvinden


Plaats: WB Toren 1300

Tijd : 13.30 uur


1.Opening en vaststelling van de agenda


2.Mededelingen


3a. Verslag van de vergadering van 25 september 2001

UR - 01.252 in bezit

3b. Verslag van de vergadering van 2 oktober 2001

UR - 01.269 in bezit


4. Ingekomen/ uitgegane stukken

UR - 01.270 in bezit


5a. Keuze vice-voorzitter

5b. Technisch voorzitterschap


6. ACO- aanvraag nieuwe opleidingen (intern +overleg) instemmen ( de J)

(i.v.m. de aanwezigheid van De Jong zal dit punt om 16.00 uur behandeld worden)

UR - 01.237 in bezit

UR - 01.264 in bezit

UR - 01.293 t/m 296 bijgaand

Overige rapportage is per mail toegezonden en ligt op de griffie ter inzage

7. Contacten Decentrale Raden

UR - 01.267 in bezit

UR - 01.301 bijgaand


8. Passieve communicatie en bereikbaarheid

UR - 01.268 in bezit

UR - 01.298 bijgaandTer voorbereiding op de overlegvergadering van woensdag 7 november 2001:


9. Masterplan fase 2b instemmen (vV)

UR - 01.255 in bezit

UR - 01.291 bijgaand


10. Bestuursorganisatie en bezuinigingen informatie (CvB)

UR - 01.288 bijgaand


11. Overgangsregeling afstudeersteun ivm tijdschrijven instemmen (de J)

UR - 01.271 in bezit

UR - 01.300 bijgaand


12. Eerste Begrotingswijziging informatie (B)

UR - 01.257 in bezit13. Keuzemodel arbeidsvoorwaarden informatie (R)

UR - 01.265 in bezit

UR - 01.299 bijgaand


14. Rondvraagpunten:

a. Opheffen medisch Centrum

UR - 01.297 bijgaand

b.Penvoerderschap ITC

c.Opheffen klankbordgroep, Taskforce

d.Reorganisatie CenT

e.Deelname Mesa+ in de start up

Lion Photonix Technologies BV

(zie CvB besluit dd 11/04/01)


15. Rondvraag


16. Sluiting