voor 2001 09 25


1. Opening


2. Mededelingen


3. Verslag van de vergadering 28 augustus 2001 vaststellen

UR-01.218 bijgaand


4. Ingekomen/uitgegane stukken informatie

UR-01.226 bijgaand

UR-01.212 bijgaand


5. Proef electronisch stemmen bespreken

UR-01.225 bijgaand


Ter voorbereiding op de overlegvergadering van 2 oktober 2001


6. ACO-aanvraag nieuwe opleidingen instemmen

UR-01.228/1 en 2 bijgaand


7. Regeling afstudeersteun

- OV-vergoeding instemmen

nog geen informatie ontvangen

- Stroomlijning procedures bespreken

UR-01.223 bijgaand


8. Overeenkomst CvB met Stichting Student Union instemmen

UR-01.224/1 t/m 6 bijgaand


9. Regeling garantiebeurzen 1ste jaars studenten :

continuering instemmen

UR-01.222 bijgaand

10. Vastgoed/uitwerking Masterplan, fase 2b instemmen

UR-01.219 bijgaand


11. Reorganisatiecode instemmen

UR-01.229 bijgaand


12. - Begrotingsrichtlijnen 2002 advies

UR-01.107 in bezit

UR-01.124 in bezit

UR-01.153 in bezit

- Begrotingsbod 2002 informatie

FEZ/334.850/CV in bezit


13. Berenschot informatie

UR-01.221 bijgaand


14. Hartslag informatie

Geen voorliggend stuk


15. Keuzemodel arbeidsvoorwaarden informatie

Nog geen informatie ontvangen

16. Verdeling aandachtsgebieden informatie

Nog geen informatie ontvangen


17. Aandachtspunten n.a.v. afhandeling vragen UR informatie

- Instituutsplannen CTIT en BMTI

- Centralisatie van de bibliotheekvoorziening

- Onderwijsjaarcirkel

- Privacybeleid

- Personeelsbeleid, personeelsinformatie

- Buitenlandse studenten

UR-01.207 bijgaand


18. Rondvraag


19. Sluiting