voor 2001 08 28


Agenda voor de zittende Raad


1.Opening


2.Mededelingen


3a. Verslag van de vergadering van 19 juni ‘01

UR–01.181 b.g.

3b Kort verslag van de vergadering van 26 juni ’01

UR–01.182 b.g.


4. Ingekomen stukken

UR–01.189 b.g


5. Initiatiefvoorstel afschaffen tijdschrijfsysteem

(systematiek toekennen afstudeermaanden )

UR–01.183 b.g.


6.Initiatiefvoorstel opbouwen afstudeersteun in overmachtsituaties

UR-01.187 b.g.


Vervolg agenda voor de nieuwe Raad


7. Verkiezing tijdelijk voorzitter


8. Werkwijze en commissie-indeling

UR–01.180 b.g.

UR–01.184 b.g.


9. Bespreking voorzitterschap

10. Samenstelling presidium


Ter voorbereiding op de overlegvergadering van 5 september:


11. Uitgangspunten nieuwe bestuursorganisatie bespreking

UR–01. b.g.


12 .Vastgoed; notitie Berenschot bespreking

# 3 Uitwerking Masterplan UR – 01/179 b.g.


13. Reorganisatiecode informatie

UR – 01/175 b.g.


14. Brede Bacheloropleidingen informatie

UR – 01/143 b.g.

UR – 01/149 b.g.


15. Internationaliseringsbeleid informatie

UR – 01/ 146 b.g.

16. Centraal Jaarverslag informatie

Arbo en Milieu 1999/2000

UR – 01/127 b.g.

UR – 01/148 b.g.

17. Jaarverslag 2000 informatie

UR – 01/178 b.g.


18. Verslag voorjaarsoverleg decanen informatie (mondeling)


19. Afstudeersteun instemming

UR – 01/ b.g.

20. Hoofdlijnen Begrotingsrichtlijnen advies

UR – 01/107 b.g.

UR – 01/124 b.g.

UR – 01/153 b.g.


21. Instituutsplan CTIT en BMTI procedurebespreking

UR – 01/ 150 b.g.


22. Rondvraagpunten

UR – 01/ 151 b.g.

1.Bachelor – Master

2.ACO – vragen

3. Bedrijfswetenschappen versus Bedrijfskunde

4.CCO advies DU-deelname

5.Bezinning MUB

23. SluitingNa afloop van de vergadering - omstreeks 16.30 uur - is er een borrel in het Theatercafe van de Vrijhof waarbij we afscheid kunnen nemen van de vertrekkende UR-leden en nader kennis kunnen maken met de nieuwe.