Incentive Zone (I-zone)


Funding:

Municipality of Enschede

Duration:

2010-

Project team:

Prof. Dr. Ir. E.C. (Eric) van Berkum, Tom Thomas

PhD student:

Sander Veenstra

Website:

Novay


SUNSET


Site Sander Veenstra

Publications

Teeuw, W.B., Koolwaaij, J. & Peddemors, A , 2012,

User behaviour captured by mobile phones.


S.A. Veenstra, W.B. Teeuw en M. Meeuwissen , 2010, Incentive Zone Enschede.


Het verleiden tot gedragverandering op basis van gepersonaliseerde, multi-m.

Abstract

Gepersonaliseerd multi-modaal reisadvies waarmee reizigers worden verleid tot duurzamer verkeersgedrag

In het project Incentive Zone wordt in de gemeente Enschede een mobiliteitsconcept opgestart waarin reizigers multi-modaal reisadvies krijgen dat is toegespitst op de persoonlijke (reis)omstandigheden. Dit concept beoogt de reiziger bewust te maken van mogelijke reisalternatieven en van de eigen mobiliteitskeuzes daarin door enerzijds advies te geven, maar daarnaast ook inzicht en feedback te geven op het eigen gedrag. Binnen de Incentive Zone wordt de reiziger voorzien van prikkels (incentives). Aan de basis staat informatie over het verkeersnetwerk, zoals reistijden met de auto, (actuele) vertrektijden van bussen, maar ook informatie over restaurants. Op basis van ambient intelligence wordt de omgeving van het individu in kaart gebracht waarvan de verkeerssituatie een deel kan zijn. Deze verkeerssituatie en de persoonlijke voorkeuren van het individu zorgen ervoor dat alleen de informatie en prikkels die op dat moment nuttig zijn zullen worden doorgegeven aan de reiziger.

Ook de reiziger zelf kan bijdragen aan het verzamelen van informatie door enerzijds zijn/haar mobiliteitsgedrag te laten gebruiken bij het verzamelen van informatie over het verkeersnetwerk en anderzijds door het delen van informatie/ervaringen het andere deelnemers. De te verzamelen verkeersdata wordt uit bestaande datacollectoren gehaald, zoals detectielussen bij geregelde kruispunten. Daarnaast worden data van het openbaarvervoer en parkeergarages toegevoegd. Hier kunnen vervolgens data van individuen aan toegevoegd worden. De verzamelde data wordt gebruikt om diensten aan te bieden die bewuster en duurzamer mobiliteitsgedrag zullen stimuleren. Daarnaast wordt de data opengesteld voor derden om naar eigen inzicht nieuwe diensten of incentives te ontwikkelen die vervolgens weer binnen de Incentive Zone community worden gedeeld. Hiermee wordt beoogd een goed beeld te kunnen geven van de actuele verkeerssituatie, een voorspelling te kunnen doen voor de toekomstige situatie waarop adviezen kunnen worden gebaseerd en een platform te bieden waarop Incentive Zone deelnemers elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen kunnen delen en hun persoonlijke mobiliteitsdoelen kunnen bereiken.

Het succes van de Incentive Zone wordt gemonitord aan de hand van het analyseren van individuele mobiliteitspatronen. In een voor-, tussen- en nameting wordt nagegaan wat het mobiliteitspatroon is en in welke mate deze is gewijzigd door het krijgen van incentives. De werking van het systeem en de effecten op het verkeersnetwerk wordt in eerste instantie getest in Enschede-West, als pilot-gebied, maar zal in de toekomst uitgebreid moeten worden en toegankelijk moeten voor Enschede en de gehele regio. Het effect op individuele patronen zal vervolgens worden opgeschaald naar mogelijke effecten op netwerkniveau.

Het i-Zone project is de aanleiding geweest tot het Europese project SUNSET, waarin op Europees niveau onderzocht wordt wat de invloed van een dergelijk systeem op het individu en het verkeersnetwerk. Een uitgebreidere beschrijving van SUNSET is te vinden via deze link.

Publications