Radio and Television

..-..-2007 Hoe?Zo! Rehabilitation Exoskeleton

Een interview met een patient en betrokken onderzoeker en arts (Hans Rietman) bij het toepassen van een revalidatierobot in revalidatiecentrum Het Roessing.

Launch in external player