Newspapers, Magazines and Internet

24-02-2009: Promotiewerk Arno Stienen in het nieuws

24-02-2009: Promotiewerk Arno Stienen in het nieuws

Op 24 februari 2009 is Arno Stienen gepromoveerd op het ontwerp van een aantal revalidatie robots voor de bovenste extremiteiten. Een feit dat niet onopgemerkt is gebleven, een kleine selectie:

One of the revalidation robots by dr. ir. Arno Stienen