Finished Assignments

Realization of a smart grid demo-site on the ground of Coteq in Almelo

Master's assignment

Student: Klaas Hoekstra
Supervisors: Marco Gerards and Johann Hurink
Programme: Embedded Systems - University of Twente
Finished: August 2018 

Achtergrond

Steeds meer autofabrikanten investeren in betaalbare elektrische auto’s. De verwachting is dan ook dat het aantal elektrische auto’s en daarmee de vraag naar laadpalen flink zal toenemen in de komende jaren. Dit neemt de nodige uitdagingen met zich mee voor het elektriciteitsnet. De piekbelasting van het lokale elektriciteitsnet kan sterk toenemen. Zonder extra maatregelen kan dit ervoor zorgen dat er flink geïnvesteerd moet worden in de uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk met als gevolg dat het transport van elektriciteit duurder zal worden. Door het laden van de elektrische auto beter af te stemmen op de lokale energievraag en aanbod op het net en het gebruik van de auto kan de piek verlaagd worden. Ook het toevoegen van lokale opslag kan de piek verlagen.

De opdracht

Het doel van de opdracht is om oplossingen te bedenken waarmee de belasting op het elektriciteitsnet beperkt kan worden. Vervolgens worden de oplossingen in de praktijk getest om de effectiviteit te bepalen. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van een demo site bij Coteq in Almelo. De demo site bestaat uit een laagspanningsnet met een aantal laadpalen, een batterij en zonnepanelen.

De begeleiding

Het project zal in samenwerking met Coteq (regionaal netbeheerder) en Elaad (kenniscentrum elektrisch vervoer) uitgevoerd worden. De begeleiding wordt door de vakgroep verzorgd met ondersteuning vanuit zowel Coteq als Elaad.