See EEMCS Educational Seminars

EWI Onderwijsseminar #02, 7 december 2010

Op 7 december werd het tweede EWI Onderwijsseminar gehouden. Er namen 25 docenten deel aan dit seminar. Het onderwerp was Publiceren door studenten. Binnen EWI komt het met enige regelmaat voor dat studenten vanuit een onderdeel van het studieprogramma komen tot een publicatie van de resultaten van hun werk. Na een inleiding door Maurice van Keulen (INF/DB) volgde een forumdiscussie. In het forum zaten behalve Maurice ook Nelly Litvak (TW/SOR) en Raymond Veldhuis(EL/SAS). Wouter Olthuis (OLD EL) leidde de discussie.

Er volgde een levendige discussie. Een deel van de gedane uitspraken staan hieronder, ingedeeld als antwoorden op de volgende vragen:

  • Welke studenten publiceren?
  • Wat is de relatie met de studie?
  • Welke werkvormen?
  • Hoe is de taakverdeling tussen docent en student?
  • Hoe verloopt het proces?

Lees verder in het verslag van de bijeenkomst

Zie ook de sheets van Maurice van Keulen over het onderwerp

Lees hier ook verder over publiceren door studenten