See EEMCS Educational Seminars

HOE KRIJGEN WE STUDENTEN AAN HET WERK ?
EWI Onderwijsseminar d.d. 7 maart 2012

Tijdens het 7e EWI onderwijsseminar is er, met ca 50 docenten, gesproken over de vraag: Hoe krijgen we studenten aan het werk. Tijdens deze bijeenkomst heeft Miko Elwenspoek (opleidingsdirecteur EE) zijn visie gegeven over dit onderwerp (sheets).

Binnen de opleiding EE is er een te lage doorstroom van studenten waarneembaar. Wat is hiervan de oorzaak? Een te hoog opleidingsniveau zou een oorzaak kunnen zijn. Maar er zijn opleidingen  met een gelijk niveau die betere doorstroomcijfers realiseren.

Miko geeft in zijn verslag als belangrijkste oorzaak dat we te weinig studenten aan het werk krijgen. Hoe komt dat? En wat is hieraan te doen?

Voor meer informatie raadpleeg het werk van Eric Mazur (Harvard) of van Sanjoy Mahajan.