See EEMCS Educational Seminars

EWI Onderwijsseminar, 25 januari 2012
Hoe gaat u als docent om met de evaluatieresultaten van uw vak?

Tijdens het zesde EWI Onderwijsseminar werd gesproken over vakevaluaties. Vakken worden binnen EWI met behulp van verschillende methoden  geëvalueerd, onder andere door middel van enquêtes (al dan niet met open vragen) en panelgesprekken. Binnen de diverse opleidingen van EWI verschillen de werkwijzen.

De volgende vraag stond in dit seminar centraal: Hoe gaat u als docent om met de evaluatieresultaten van uw vak?

De bijeenkomst begon met twee presentaties. De eerste spreker was Jan-Kees van Ommeren (Stochastic Operations Research, TW), de tweede Marieke Huisman (vakgroep Formel Methods & Tools, INF).

De discussie ging over schriftelijk evalueren, de in gebruik zijnde vragenlijsten, panelgesprekken, tussentijdse evaluaties, de reactie van de docent op evaluatieresultaten en over monitoren, verbeteren en oordelen.

Lees hier het verslag van dit seminar.