See EEMCS Educational Seminars

Team Based Learning – a new didactic concept
– the first results

Mark Bentum (opleidingsdirecteur Electrical Engineering)   hield op 16 november 2016 een inleiding op het onderwerp. Hij baseerde zich op ervaringen van hem zelf en van Erik Faber.

Mark is een van de drie EWI-opleidingsdirecteuren die de Leergang Onderwijskundig Leiderschap hebben gevolgd. In het kader daarvan heeft hij o.a. bij de University of Bradford kennis gemaakt met Team-Based Learning (TBL). TBL is volgens Mark een van vele methoden die tot doel hebben dat studenten actiever worden en daardoor betere leerresultaten behalen. Met een praktische opdracht (een test bestaande uit 5 multiple choicevragen) liet hij de aanwezigen kennis maken met deze werkvorm.

  • Hier volgen enkele ervaringen:TBL is voor studenten een onbekende werkvorm. Daarom lieten Mark en Erik de studenten er eerst kennis mee maken. Ze kregen een test met vragen over concepten uit alle voorgaande modules. Erik merkte op dat bij-effect was dat studenten veel oude kennis ophaalden en daarmee beter voorbereid aan de nieuwe module begonnen.
  • na 5 sessies TBL mochten de studenten kiezen: doen we de 6de sessie weer in TBL-vorm of vallen we terug op de oude werkvormen (hoor- en werkcollege). Studenten kozen voor het laatste. Achteraf bleek dat de resultaten voor deze sessie beduidend lager was dan dezelfde sessie vorig jaar, toen in TBL-vorm.
  • Mark geeft aan dat hij heel veel tijd in de voorbereiding van dit onderwijs heeft gestoken. De filmpjes (micro lectures) zijn een volgende keer weer bruikbaar, de vragen voor de tests zijn niet herbruikbaar. Erik maakte gebruik van bestaand materiaal op Youtube, dat bespaarde tijd, maar was geen succes, omdat het voor de studenten onduidelijk bleef wat wel en wat niet belangrijk is.

Zie voor meer detail de sheets. Hier vermelden we nog de conclusies:

  • TBL forces the students to start working from the beginning of the module.
  • TBL will help to study in teams
  • In the experiments we did, the results are significant higher.
  • Students like TBL, but …. Not for the complete curriculum

 Rom Langerak vatte de werkvorm als volgt samen:

  1. Studenten bereiden de onderwijssessies voor dankzij een incentive (bonuspunt)
  2. De studenten krijgen snel feedback die duidelijk maakt of ze de stof begrepen hebben
  3. Er is sprake van groepswerk (discussie in teams)

Rom vroeg welke van deze aspecten de "grote motor" is die leidde tot betere leerresultaten. Mark noemde het feit dat studenten van dag 1 af aan het werk gaan. Volgens Erik is het gebruik maken van het momentum van de toets om te leren (ipv de gebruikelijke grote hoeveelheid toetsen) heel belangrijk.

Mark liet nog weten dat hij in maart 2017 een presentatie geeft tijdens de TBL annual conference in Orlando.