See EEMCS Educational Seminars

Challenges - een activerende nieuwe onderwijsvorm

In dit 17e EWI Onderwijsseminar (op 31 mei 2016) hield Pieter-Tjerk de Boer (docent bij Informatica) een inleiding over een nieuwe onderwijsvorm die in een module toegepast is. Er waren ca 20 docenten aanwezig bij deze docentlunch.

Pieter-Tjerk vertelt over de challenges die in module 3 zijn ingevoerd. Deze module is voor de TI studenten verplicht en voor EE is het een keuzemodule.

Eén dag per week krijgen studenten een afgebakend probleem voorgelegd waarvoor zij gedurende de dag een oplossing (programmeercode) moeten proberen te bedenken. Studenten werken hieraan in groepjes van twee. Gedurende de gehele dag kunnen studenten in de testfase zien hoe hun oplossing scoort ten opzichte van de andere groepjes. Dit brengt voor studenten een competitief element mee, waardoor studenten gemotiveerd worden. Aan het eind van de dag leveren de studenten hun definitieve oplossing aan, almede een klein verslagje. Tijdens het testen en het eindresultaat wordt er automatisch een score aan de oplossing gehangen. Ook het krijgen van punten werkt stimulerend voor studenten.

Ontwerpoverwegingen bij een challenge:

  • Goed afgebakend probleem (eindproduct)
  • Open zijn (meerdere mogelijkheden, verschillende moeilijkheidsgraad)
  • Probleem vereenvoudigen zodat het in 1 dag gedaan kan worden
  • Probleem moet realistisch zijn
  • Soort wedstrijd (ranking)
  • Oppassen voor overschatting van studenten

 Een challenge in vergelijking met andere werkvormen:

  • Een practicum is kleiner en minder open.
  • Bij PBL moeten studenten de theorie zelf zoeken.
  • Een project is groter en nog meer open.
  • Bestaande automatische beoordeelsystemen voor programmeeronderwijs testen alleen output bij gegeven input, doen geen simulatie van een heel netwerk wat in ons vakgebied essentieel is.

Het is niet bewezen dat deze werkvorm ook echt werkt, maar studenten lijken er veel van te leren, zijn/worden gemotiveerd en ze vinden het leuk.

Na de inleiding van Pieter-Tjerk volgden een discussie en vragen. Vragen gingen onder andere over de efficiëntie van het automatisch laten toekennen van een score. Het toepassen in de andere disciplines van competitie-element dat studenten erg lijkt aan te spreken. Het succes van het gelijk terugkrijgen van feedback en over het feit dat een challenge op één dag volledig volbracht kan worden.