See EEMCS Educational Seminars

Constructive alignment
+ flipped classroom = redesign education
(13 april 2016)

In dit 16de EWI Onderwijsseminar hield Luís Ferreira Pires (docent en opleidingsdirecteur BIT) een inleiding over de toepassing van een nieuwe didactische aanpak in een mastervak. Er waren ca 20 docenten aanwezig bij deze docentlunch.

Luís vertelt over een mastervak waarin hij tot en met vorig jaar op een klassieke wijze onderwijs gaf. Dit jaar heeft hij het vak volledig herontworpen. De nieuwe uitvoering van het vak (Service-oriented architecture with web services) is nu net in de laatste week.

Luís heeft zich bij het opnieuw vorm geven van het onderwijs gebaseerd op een aantal begrippen/modellen uit de onderwijskunde: de learning pyramid, constructive alignment en flipped classroom.

Het nieuwe onderwijs kent nu de volgende werkvormen: workshops ( in groepen tonen en bespreken wat je aan voorbereiding hebt gedaan, daarna plenair presenteren), work sessions (zit geen beoordeling aan vast, studenten zijn gemotiveerd omdat zij het resultaat nodig hebben in het  project) en een project (open opdracht, studenten hebben het stuur zelf in handen, ze zijn "eigenaar" van het project, wel beperking omdat technologie beperkt beschikbaar is). Het vak wordt afgesloten met een digitale toets.

De resultaten van deze onderwijsinnovatie (ten opzichte van de oude opzet) zijn:

  • actieve in plaats van passieve deelname van studenten,
  • discussies met studenten hebben meer diepgang, De docent noemt nog twee knelpunten:
  • hoe beoordeel je of studenten zich voldoende hebben voorbereid, welke eisen stel je aan het bewijs?
  • de faciliteiten zijn onvoldoende voor onderwijs in groepen (bijv. zaalinrichting)

De studenten waren zeer tevreden met de nieuwe opzet(spontaan applaus in laatste work session). Ondanks dat waren de studieresultaten niet beter dan in voorgaande versies van het vak.

Zie voor meer details de sheets van deze presentatie.

Na de inleiding van Luís volgde een geanimeerde discussie, o.a. over het nut van hoorcolleges en de bruikbaarheid van deze aanpak in het bacheloronderwijs

 Luís verwees tijdens zijn presentatie naar de volgende literatuur: