See EEMCS Educational Seminars

Meervoudige intelligentie

Steeds meer maken we in ons onderwijs gebruik van activerende werkvormen. In de EWI-onderwijsseminars van de laatste jaren was het activeren van studenten vaak het onderliggende thema. Daarbij ging het meestal over hoe we onderwijs geven en relatief weinig over hoe studenten leren. Meer kennis van leerprocessen kan ons helpen het onderwijs nog effectiever  vorm te geven.

Tijdens het 14e EWI-onderwijsseminar stond het leren van de student centraal. Het thema was meervoudige intelligentie. Het gaat hier om een theorie ontwikkeld door Howard Gardner, een psycholoog aan Harvard University. Mensen leren op verschillende manieren. Gardner onderscheidt acht intelligenties:

  • Verbaal-lingu├»stisch
  • Muzikaal-ritmisch
  • Intrapersoonlijk
  • Interpersoonlijk
  • Lichamelijk-kinesthetisch
  • Visueel-ruimtelijk
  • Logisch-Mathematisch
  • Naturalistisch-ecologisch

Gastspreker was Marco Bastmeijer. Hij ondersteunt dagelijks scholen bij de invoering van meervoudige intelligentie en een organisatiemodel onder de naam VierKeerWijzer.

Marco Bastmeijer gaf op een inspirerende wijze een inleiding over meervoudige intelligentie.