See EEMCS Educational Seminars

EWI-studenten aan het woord: challenges (6 maart 2013)

De Universiteit Twente streeft ernaar om haar studenten “aan het werken” te krijgen. Het aankomende moduleonderwijs is een vorm waarmee wij de studenten willen activeren.

Binnen de opleidingen van EWI zijn er studenten die activiteiten buiten het curriculum om ontplooien. Deze leveren niet altijd direct studiepunten op voor de student maar zijn wel gekoppeld aan het vakgebied.

In deze bijeenkomst (met ruim 30 deelnemers) vertellen een viertal studenten over hun Challenge

Duuk Baten is 3e jaars Creative Technology student. Hij is voor een 2 EC vak binnen het curriculum een uitdaging buiten de UT aangegaan: Light Challenge. In opdracht van de Gemeente Almelo heeft hij, samen met twee andere CreaTe-studenten en een EE-student, een innovatief straatverlichtingsproject aangepakt. Hiervoor heeft hij contacten gezocht met bewoners van de straat, maar ook met mensen van het energiebedrijf en de gemeente.

Duuk heeft hiervoor meer tijd geïnvesteerd dan wat voor het 2 EC vak nodig is. Zijn motivaties hierbij waren:

bredere ervaring, meer praktijkgericht, het competitie-element, contacten met bewoners, maatschappelijke betrokkenheid.

Marcel Boersma en Bram Leenders zijn 2e en 3e jaars studenten aan de opleiding Technische Informatica. Zij benaderen hun challenge vanuit kennisbronnen (beginpunt om iets te leren), inspiratie (inspirerende personen) en motivatie (essentieel om iets te leren). In de motivatie maken ze onderscheid tussen extrinsieke motivatie, bijv. het behalen van de studiepunten en de intrinsieke motivatie, iets leren omdat het leuk is. De intrinsieke motivatie is de grootste drijfveer. Die brengt hen ertoe de uitdaging aan te gaan. Sleutelbegrippen voor hen zijn: learn, share, make friends, have fun.

Bovenstaande heeft geresulteerd in het winnen van de challenge Big data (op 10 maart 2013 werd bekend dat de EWI-studenten Wanno Drijfhout, Oliver Jundt en Lesley Wevers deze challenge wonnen. De Norvig Web Data Science Award wordt via een livestream uitgereikt door Peter Norvig (vice-president research van Google).

Anatoliy Babic is 2e jaars Technische Wiskunde student Hij is met twee medestudenten uit de opleidingen TBK en BIT vanuit intrinsieke motivatie bezig met het ontwikkelen van een tool, waardoor de spelerstransfermarkt binnen de voetbalwereld relatiever, analytischer en meer geoptimaliseerd kan worden benaderd. Zijn intrinsieke motivatie is de passie voor de sport voetbal.

Na deze presentaties is er ruimte voor discussie.

Er wordt de vraag gesteld in hoeverre het enthousiasme van de bovengenoemde studenten geldt voor de gehele studentenpopulatie. Er wordt naar aanleiding van deze vraag gesproken over het nut wat studenten in moeten zien bij het maken van een opdracht/project. Laat studenten werken aan iets wat zij echt leuk vinden. Bijna alle studenten hebben of ontdekken tijdens hun studie wel een aspect waar zij een passie voor hebben (intrinsieke motivatie). Faciliteer deze behoefte als universiteit in plaats van de studenten af te remmen door bijvoorbeeld ruimtes niet beschikbaar te stellen of geen begeleiding aan te bieden.

Draag als universiteit meerdere en brede onderwerpen aan. Creëer ruimte in het rooster, geef de student (tot op zekere hoogte) vrijheid om te experimenteren. Dit is niet makkelijk voor docenten, want voor hen is dan de vraag of de studenten de gestelde leerdoelen wel halen. Wanneer kunnen studenten deze manier van leren aan? In de Masterfase van hun studie of in de Bachelor. De studentsprekers denken dat juist de jongerejaars het meest ontvankelijk zijn voor het ontdekken waar hun passies liggen. Geef juist de eerstejaars al een “cultuur waarin passie belangrijk is” mee. En docenten moeten duidelijk maken dat ze wat van de studenten verwachten. Leg de lat hoog!

De vier sprekers zijn het hierover eens. Als een van hen echter betoogt dat de UT zichtbaar moet worden in de buitenwereld door de geweldige prestaties in Challenges, maakt een van hen wel een voorbehoud: de UT moet in deze lijn niet doorschieten. Hij wil graag ruimte voor uitdagende keuzes, maar geen leeromgeving die helemaal overheerst wordt door de ambitie om te scoren. De UT moet de aanwezige ontspannen sfeer niet loslaten.

Als slotopmerking werd door een van de aanwezigen genoemd:

Bouw in het rooster een middag vrije ruimte in en laat hierin het onderwijs aangeboden worden door de studievereniging van de betreffende opleiding. Maak de studenten verantwoordelijk voor het aanbod. Dit biedt alle ruimte voor creativiteit en ontplooiing.